Her skal vegen utvides

24.06.2020
Den aktuelle strekningen i sørvest for Isvik med utsyn vestover. (Foto: Google Maps)
Hvem vinner anbudet om utvidelse av E134 i Vindafjord?
Statens Vegvesen har lyst ut anbud på E134 Isvik-Lie(Liaheiå) i Vindafjord kommune øst for Haugesund. Oppdraget består av breddeutviding for forsterket midtoppmerking på europaveien i en lengde på cirka tre kilometer. ÅDT i 2018 var på cirka 6.600, og andel tunge kjøretøy utgjør rundt 16 prosent, skriver bygg.no

Eksisterende vei skal utvides med omlag to meter, til en veibredde på 8,5 meter. Breddeutvidelsen skal kun på nordsiden av vegen.

Entreprenøren skal sette opp nytt rekkverk mot gang- og sykkelvei, og enkelte avkjørsler skal saneres og samles. Noen busslommer skal legges om. Det blir også noen mindre tiltak på sørsiden av veien, samt en mindre utbedring av Dalavikkrysset, blant annet.

Eksisterende dekke skal planfreses, og det skal skjæres av kant mot arealet for breddeutvidelsen. Takfall skal bli liggende i senter av ny vei, og det skal ikke være behov for avrettingslag for nytt dekke.

Entreprenør skal også legge bære- og bindlag. Bindlaget skal være i plan med planfrest
eksisterende dekke, og være utført med korrekt tverrfall, slik at det ikke blir behov for
avretting før nytt slitelag skal legges.

Dato for ferdigstilling er satt til 3. september 2021.

Det blir tilbudskonferanse 1. juli, og møtestedet er Isvik.

Frist for å gi tilbud på jobben er 27. juli.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund