Huff, dette ser ikke bra ut!

04.12.2019
Haugesunds nøkkelbedrift kan gå tunge tider i møte, skal vi tro en fersk rapport.
Mørk framtid, lite oppdrag etter 2022 og magre utsikter for oppdrag innen vindkraft, er konklusjonen i rapporten som Rystad Energi har laget til rettsforhandlingene mellom Aibel og Umoe om prisen på verftseiendommen på Risøy. Rapporten som er gjengitt i Haugesunds Avis betegnes  av reporteren som "et forgjeves forsøk fra Aibel på å snakke prisen ned".

Haugaland tingrett fastatte prisen Aibel må betale Umoe for industrieiendommen på Risøy til 314 millioner kroner.

Her er utdrag fra analysen fra Rystad:

«Markedssituasjonen for verftsindustrien er mørk. Det vises til markedsrapporten fra Rystad Energy av 01.10.2019. Det er få mulige oppgaver for Haugesund verft etter 2022. Situasjonen skiller seg fra forrige store nedgangsperiode for markedet for Haugesund verft, hvor det fantes utbyggingsprosjekter å ta av ved bedring i rammebetingelser. Leteresultatene for norsk sokkel er svake de siste årene og uten kandidater for nye plattformer. Det vil ta lang tid fra eventuelle framtidige funn til det er arbeid for verft.


Tildelte kontrakter og samarbeidet Aker BP og Kværner begrenser mulighetene for Haugesund verft. Aibel og andre aktører må omstille seg og det vil være lite behov for verftseiendommer framover. Aibel har sett på muligheter knyttet til grønt skifte: omformerplattformer, flytende havvind, oppdrettssektor mv. uten at dette synes å kunne gi ny aktivitet av betydning på verftet.


Vindkraft vil i liten grad kompensere for tapt aktivitet innen olje og gassektoren. Verftsindustriene vil ikke være konkurransedyktig og mye vil produseres i Asia. Det vil være minimalt med oppgaver til verftet i Haugesund. Tildelingen av kontrakten for havvind for Doggerbank og Dolwin 5 endre ikke dette. Det meste av arbeidet ved havvindskontrakter blir gjennomført ved verft i Asia og en stor del av arbeidet som blir gjennomført ved verftet i Haugesund blir utført av andre samarbeidspartnere.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund