Hun er ny i NH-styret

25.04.2019
Eli Sævareid får sitt 246. styrverv når hun nå blir styremedlem i Næringsforeningen
Hun står bak Trygge Barnehager og Vanadis og er framstilt som den kvinnen i landet med flest styreverv. Onsdag kveld ble Eli Sævareid valgt inn som nytt medlem av styret i Næringsforeningen Haugalandet, sammen med økonomidirektør i Hatteland Group (CFO), Sten Stenersen.

Ut går Ragnhild Bjerkvik, som er blitt kommunaldirektør/rådmann i Kvinnherad og leder i Etne og Vindafjord Næringsutvikling, Asbjørn Moe, som begge fratrer etter eget ønske.

Det nye styret i Næringsforeningen består dermed av disse personene:

Ingolf Voll, Gassco, leder, ikke på valg

Jorunn Håvardsholm, Helifuel, nestleder, gjenvalgt

Lillian Medbye, Haugesund Sparebank, ikke på valg

Terje Lindstrøm, GL Prosjekt, ikke på valg

Solveig Aalde Bark, Hydro Karmøy, ikke på valg

Sverre Meling, Maritimt Forum, ikke på valg

Trygve Vikse, Coop Sørvest, ikke på valg

Elisabeth Haldorsen, Ølen Betong, gjenvalgt

Eli Sævareid, Trygge Barnehager, ny

Sten Stenersen, Hatteland Group, ny (bildet under)

 

Innstillingskomite: Thor Harald Eike gjenvalgt som leder, Gunn Margareth Lassesen og Birger Førre gjenvalgt som medlem.

Revisor: Deloitte ble gjenvalgt.

Etter Generalforsamlingen holdt administrerende banksjef, Bente Haraldson Syre, et innlegg om Haugesund Sparebank og finansnæringens utfordringer i digitaliseringens tidsalder.Det var 22 frammøtte hvorav 15 stemmeberettigede på generalforsamlingen i sparebankens lokaler

 En inn, en ut og en som sitter videre. Fra venstre nestleder Jorunn Håvardsholm, nyvalgt Eli Sævareid og utgående styremedlem Asbjørn Moe. Her ser vi også Tone Lindkjend fra Hatteland og Margareth Hystad fra Karmsund Kapital.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland