Hvor havner Hagen?

25.06.2020
-Jeg blir ikke med til Ålesund, men det er mange spennende jobber i Kystverket, sier John Erik Hagen etter omorganiseringsvedtaket.
Foto: Marianne Henriksen, Kystverket
Kystverket skal omorganiseres. John Erik Hagens jobb som regiondirektør fjernes.
Denne uka vedtok regjeringen planen om  omorganisering av Kystverket.Fem regionskontorer som driver med flere oppgaver skal nå organiseres etter funksjoner. Fra nyttår samles all overordnet ledelse i Ålesund- det gjelder også jobben til nåværende distriktssjef John Erik Hagen.

-Jeg blir ikke med til Ålesund. For staben i Haugesund  blir det en liten nedbemanning ved at en del saksbehandlerstillinger  flyttes til Nord Norge, sier Hagen til Næringsforeningen.

-Forsvinner du fra Kystverket?

-Jeg vil nok få et godt tilbud, og det er andre spennende oppgaver i Kystverket, sier Hagen kryptisk.

Fire områder

Kystverket er i dag organisert i fem regionskontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.

Omorganiseringen innebærer at Kystverket skal gå fra å være inndelt i regionkontorer til å være organisert etter funksjoner. Alle kontorer vil bli beholdt, men få ansvar for hver sin hovedfunksjon.

Kystverkets arbeid blir nå inndelt i fire virksomhetsområder: Transport, havn og farled; Navigasjonsteknologi og tjenester; Miljøberedskap og Lostjenesten.

– Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund,der kystdirektøren også sitter.

Svekkelse

– Vi har ment at en fjerning av regiondirektøren fra Haugesund på sikt kan svekke det unike kompetansemiljøet innenfor los og VTS som Kystverket har bygget opp i regionen vår ved at en fagdirektør for navigasjon og teknologi i Ålesund på sikt kan komme til å samle fagmiljøet rundt seg selv i Ålesund, sier daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

- Vi ser at samferdselsminister Knut Arild Hareide forsikrer om at Kystverket skal ha sterk tilstedeværelse i hele landet og tror ham på dette. I dag velger vi å tenke at Kystverkets virksomhet i Haugesund fortsatt skal ha gode utviklingsmuligheter, sier Meling.

Turbulens

Omorganiseringsplanene i Kystverket har skapt uro i fagforeningene. Hovedtillitsvalgte for Akademikerne i Kystverket, Sveinung Hustof ved Haugesunds-kontoret har på vegne av sin egen fagorganisasjon og NTL tatt til orde for at Kystdirektørens forslag til omorganisering har klare svakheter.

– Vi frykter ikke for arbeidsplassene våre, men vi mener blant annet at skillet mellom drift og forvaltning svekkes og mellom forvaltningsnivåene. Vi frykter at dette på lang sikt kan svekke Kystverket som uavhengig fagetat, sier Sveinung Hustoft til Maritimt Forum.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund