Hvordan få unge uføre i jobb?

26.02.2019
-Viktig å tilrettelegge for uføre i arbeidslivet, sier Jan Anvedsen i Brukerhuset. (foto: h-nytt.no)
Inkludering av unge uføre i jobb er tema for lunsjseminar i Brukerhuset
Brukerhuset inviterer til lunsjseminar mandag 4. mars. Seminaret holdes i egne lokaler, Karmsundgaten 77.

- Vi har satt sammen et spennende panel med de to stortingsrepresentantene Eigil Knutsen, Arbeiderpartiet og Sveinung Stensland, Høyre i tillegg til forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og daglig leder Merethe Endresen, Uni-K. Adm.dir.Egil Severeide i Næringsforeningen, en representant fra NAV og  en fylkespolitiker skal også bidra.

Dette er andre gang vi setter fokus på Arbeid for alle. Forrige gang, i fjor høst gjaldt det arbeid for eldre og funksjonshemmede, sier leder av Brukerhuset, Kjellfrid Hamkvist.

Alf Anvedsen, leder for interessepolitisk utvalg i Brukerhusetsier sier at  "Varig tilrettelagt arbeid", (VTA) er viktig arbeidsplass for mange unge uføre.

-Hva kan gjøres for å få flere unge uføre ut i arbeid? Kan man tilrettelegge bedre for inkludering i det ordinære arbeidslivet i privat og offentlig sektor? Hvilke særskilte tiltak må gjøres for å få flere ungdommer med utviklingshemning i arbeid? Hva er alternativet til arbeid? Hvilke verktøy har NAV i skuffen sin? Hvilke verktøy skulle NAV ønske å ha? Kan videregående skole tilpasses slik at behovet til arbeidsgiverne blir bedre ivaretatt? Det er slike spørsmål vi ønsker belyst, sier Anvedsen.

 

Her kan du lese mer om arrangementet og melde deg på:

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland