– Nesten 1,7 milliard kroner er i løpet av året tildelt innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Forskningsrådet til 164 foretak. Dette kommer i tillegg til en rekke andre krisetiltak som regjeringen har stilt til disposisjon for næringslivet. Det pågår en voldsom kunnskapsutvikling i norske bedrifter og vi må støtte oppunder dette for å sikre bærekraft vekst og økt konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Forskningsrådet har i år innført løpende søknadsmottak og flere vedtaksrunder for innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nå i den siste bolken investeres 602 millioner kroner til 66 bedrifter pluss samarbeidspartnere i hele landet. Sammenlignet med 2019 har Forskningsrådet tildelt vel 450 millioner kroner mer i 2020. Prosjektene er i alle bransjer og størrelser - og rettet mot ulike utfordringer; blant annet i energiselskaper, helseteknologibedrifter, reiseliv, landbruk og havbruk, og i unge oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og store foretak.

Blant annet får bedriften Nova Sea på Lovund i Nordland støtte. Bedriften skal utvikle effektive og kortreiste verdikjeder for å øke materialgjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen - fra 0 til 75 prosent.

– Norske bedrifter må finne løsninger på store samfunnsutfordringer. Nova Sea er en viktig hjørnesteinsbedrift på Lovund som tar tak i problemet med plast på avveie. Det er inspirerende å se bedrifter som Nova Sea ta ansvar, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

De 602 millionene fordeler seg slik:

 • 99 millioner kroner til 16 prosjekter i de marine og maritime havnæringene

 • 133 millioner kroner er til 18 prosjekter innen miljøvennlig energi

 • 59 millioner til åtte prosjekter innenfor landbruk, mat og næringsmidler

 • 12 millioner til ett prosjekt som handler om nanoteknologi

 • 299 millioner til 26 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer, herunder

  • 23 mill. kroner til tre prosjekter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

  • 124 mill. kroner til ti helseprosjekter

  • 54 mill. kroner til fem IKT-prosjekter

  • 34 mill. kroner til tre prosjekter i prosessindustrien

  • 29 mill. kroner til to reiselivsprosjekter

  • 8 mill. kroner til ett prosjekt i kulturnæringene

  • 27 mill. kroner til to prosjekter i vareproduserende industri.
Hensikten med innovasjonsprosjektene er å risikoavlaste ambisiøse bedrifter – og særlig nå under pandemien - slik at vi bidrar til aktivitet, merinvesteringer i forskning og utvikling og fart ut av krisen gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Forskningsrådet har gjennom året opplevd en meget stor økning i antall søknader om støtte fra næringslivet.

– Vi ser at koronapandemien ikke bremset, men øket farten i den grønne, digitale omstillingen. Vi har måtte avslå mange støtteverdige prosjekter, men jeg vil sterkt oppfordre bedrifter til å søke på nyåret og utover i 2021. Vi skal har tre tildelinger gjennom 2021 og åpner for nye søknader allerede fra 4. januar, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.