Innfører nytt datasystem

21.11.2019
Haugesund sykehus. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.
Vil potensielt frigjøre mer tid og ressurser til pasientbehandling.
Helse Fonna tar i bruk SAP 1. desember. Det nye systemet gjelder for lager, faktura og bestilling av varer og tjenester, og er en del av en regional innføring. Innen 2021 skal alle sykehusene i Helse Vest bruke samme system.

Helse Fonna handler årlig for 1 600 millioner kroner. Det betyr at det i 2020 vil bli rundt 50 000 fakturaer som vil bli behandlet på en annen måte enn tidligere. Det arbeides nå for å sikre at varer til sykehusene blir bestilt i det nye systemet, slik at varene blir levert på rett sted til rett tid. Blir dette utført korrekt, vil sykehusene kunne spare både tid og penger som i stedet kan brukes i pasientbehandling.

-Helse Fonna har over tid hatt en dialog med mange leverandører for å sikre en så smidig overgang til nytt system som mulig. Foretaket er likevel forberedt på at et nytt system kan gi utfordringer i en overgangsperiode, sier finans- og økonomidirektør Jan Håvard Frøyland i Helse Fonna. Det er viktig at alle som bestiller varer og tjenester bruker ordrenummer fra SAP ved bestilling og fakturering, det samme gjelder for leverandørene.

Flere hundre medarbeidere i sykehusene får opplæring i nye felles arbeidsprosesser og nytt system.

-Systemet stiller krav til den enkelte leverandør om en ny digital tilnærming. Alle som bestiller varer i sykehuset må være presis ved utfylling av bestillingen i SAP for å sikre korrekt leveranse og oppgjør innen frist, sier Frøyland. Han er selv kontaktperson dersom leverandører til sykehuset opplever utfordringer i forbindelse med omleggingen til nytt system.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund