Ja til vindmøller i Haugaland Næringspark

07.10.2020
Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark. Foto: Bjarne Laastad - PYX.
Solvind Prosjekt AS fikk den endelige godkjennelsen fra Olje- og energidepartementet.
Solvind Prosjekt AS fikk i mandag denne uken den endelige godkjennelsen fra Olje- og energidepartementet.

- Dette er en svært viktig avgjørelse for oss, og vi er glade for at vi nå kan gå i gang med de siste forberedelsene før vi starter arbeidet. Når de tre turbinene kommer i drift, vil de gi lokalprodusert energi til virksomhetene som etter hvert skal etablere seg i næringsparken. Vår kortreiste og reine energi bidrar dermed til den lokale verdiskapingen i næringsparken, sier gründer Jan Thiessen i Solvind.

-Det var Fred Olsen Renewables  som i 2013 fikk konsesjon fra NVE til å etablere vindkraftproduksjon i næringsparken som da var eid av Haugaland Kraft. Avtalen ble senere overtatt av Solvind.  Selv om holdningene til landbasert vindkraft har endret seg de siste årene må vi som selskap  forholde oss profesjonelt til den forretningsavtalen som foreligger. Haugaland Næringspark er landets største regulerte næringsområde med hele 5000 dekar satt av til industriformål. Når det er besluttet at det skal settes opp tre vindturbiner, tror jeg det er bra at de blir plassert midt i en stor industripark, og ikke i fri natur og etablerte turområder. Vi er i dialog med utbygger, og er selvsagt opptatt av at utbyggingen gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til de konsesjonene som er gitt, og at krav om sikkerhet og andre viktige forhold blir ivaretatt på en god måte», sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

-Solvind er et selskap som ikke bygger vindparker i urørt natur. Selskapets filosofi en at anlegget skal plasseres mest mulig optimalt, både med tanke på vindforhold, naturinngrep, etablert infrastruktur og naboer, sier Thiessen.

Solvind legger i følge selskapet stor vekt på at arbeidet skal utføres av lokale leverandører, så langt det er mulig. I tillegg til veinettet som skal bygges i selve næringsparken, skal det bygges 200 meter vei for å betjene selve vindkraftanlegget.
Samlet skal de tre vindturbinene produsere 43 GWh i året, noe som tilsvarer energiforbruket til 14 333 el-biler (kjørelengde 15 000 km) eller et årlig forbruk for 2 850 gjennomsnittlige husholdninger.

Fakta om prosjektet:
Turbinene, av typen Enercon E-138 EP E2, vil ha en totalhøyde på 200 meter.
Investeringen er på cirka 150 millioner norske kroner. Arbeidet starter så snart det er praktisk mulig, og anlegget skal være klart til oppstart ved inngangen til 2022.
Haugaland Næringspark er på 5000 dekar og er Norges største ferdigregulerte næringsområde.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund