Jentefest på biblioteket

19.09.2019
Lokale IT-kvinner samler skolejenter til Girl Tech Fest i Haugesund Folkebiliotek. Billettene forsvant på et blunk
Ideen kommer fra Oslo og Innovation Week. 24. september blir det "girltech" i det nyåpnede folkebiblioteket , der over 100 lokale jenter fra 4- og 5-klasse skal  gjennom en hel dag med teknologi, koding og digital lek. 10 kvinnelige veiledere fra Bouvet, Uni Micro og CGI skal gi jentene nødvendig hjelp.

Målet er å inspirere jenter til å studere teknologi gjennom å vise hvor gøy teknologi er, og hvilke muligheter den kan gi

-.Dessverre er det altfor få jenter som interesserer seg for teknologi. Interessen for teknologi utvikles normalt i ung alder, det er vanskelig å bringe frem hos jenter etter fylte ti år. Per i dag er kvinneandelen på IT- og teknologistudier og arbeidsplasser i Norge rundt 15-20%. Vi håper at ved å fange oppmerksomheten til jenter i en ung alder, vil vi klare å skape positive endringer oppover i systemet på lang sikt, sier Bergitte Tønnesen Andersen – en av initiativtakerne til den planlagte samlingen.

Bak konseptet Girl Tech Fest står Jenter Koder - et frivillig, nasjonalt initiativ med et mål om å øke andelen jenter som velger teknologi og realfag etter fullført videregående.

For fjerde året

Girl Tech Fest arrangeres for fjerde året på rad, men altså for første gang i vår region. I fjor var 1300 jenter nasjonalt samlet til en dag med teknisk moro.

Norge har behov for langt flere med IT-kompetanse enn de som uteksamineres i dag. Mangfold i IT-næringen gir gode resultater, bedre produkter og godt arbeidsmiljø. Girl Tech Fest skal tenne gnisten hos en ny generasjon kvinnelige teknologer. Fremtiden trenger dem.

Disse selskapene står bak arrangementet i Haugesund.

CGI er blant verdens fem største IT- og konsulentselskap med 77.000 ansatte over hele verden. På Haugesundskontoret jobbes det bl.a med å utvikle løsninger for energibransjen i Norge og Norden, her er 40 utviklere ansatt lokalt, og av disse telles kun 4 kvinner. «Dette er dessverre ikke unikt for oss, og vi ønsker å tiltrekke oss flere kvinnelige teknologer – det er viktig både fra et bedriftsperspektiv og et samfunnspektiv» sier Bergitte Tønnesen Andersen.

Bouvet er et norsk konsulentselskap med ca 1450 ansatte fordelt på 13 ulike lokasjoner. Lokalt teller vi 35 teknologer, hvorav 3 er jenter. Bouvet bistår bedrifter i privat og offentlig sektor med å realisere deres teknologiske visjoner og mål. Det kan f.eks være mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, og bedre kundeopplevelser i varehandelen både i butikk og på nett og mye mer. Kvinneandelen i hele konsernet er under 30 prosent.

«Initiativtakerne har alle nærmere 20-års spennende IT-erfaring og har kjent på skjevheten og sett at vi må jobbe for mangfold og flere kvinner inn. Teknologi brukes av alle, bransjen skriker etter folk og behovet vil bare øke – la oss ta et tak!» sier Anette Friestad i Bouvet, også en av initiativtakerne.

Uni Micro er en av Norges ledende leverandører av programvare for økonomi og administrasjon, og har vunnet en rekke priser for brukervennlige løsninger opp gjennom tidene. Med vekt på innovasjon og forenkling av rutiner, benytter Uni Micro alltid nyeste teknologi, og ligger helt i forkant når det gjelder systemutvikling. Uni Micro har kontorer i hele Norge, og lokalt er det om lag 15 teknologer, hvorav 2 kvinner. Denne skjevheten er dessverre representativ for bransjen og vi ønsker med initiativet Girl Tech Fest Haugesund å bidra positivt til å vekke interesse for teknologi hos unge jenter.

«Nå gleder vi oss til å skape teknologifest på folkebiblioteket, og få lov til å formidle hvor spennende og gøy det er å jobbe med teknologi. Vi håper dette blir suksess og at vi kan gjøre dette til en årlig festdag», sier Ingrid Haraldseide i Uni Micro – også initiativtaker til den første Girl Tech Fest i Haugesund

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland