Kan "spare" 800 vindmøller

01.07.2019
- Behov for 800 færre vindmøller med energieffektivisering av bygg, mener BNL-sjefen
Vindkraftutbyggingen skal bidra til å dekke det økte behovet for fornybar energi etter hvert som vi elektrifiserer samfunnet. BNL mener at vi kan redusere behovet for ny kraft og derav utbygging, ved å satse mer på energieffektivisering av eksisterende bygg, skrive leder Jon Sandnes i en gjestekommentar i bygg.no

Kan vi redusere behovet for ny kraft kan vi også redusere noe av ulempene med vindkraftutbygging for folk og natur. Det er her energieffektivisering av eksisterende bygg kommer inn. Energibruken i bygg er i dag vesentlig elektrisk, fra 2020 nærmest helelektrisk, og dermed fornybar i Norge

En rekke rapporter og utredninger de siste 10 årene peker på et potensial for å spare minimum 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det er vedtatt i Stortinget at dette skal iverksettes, men foreløpig uten at effektive virkemidler er satt inn. Energieffektivisering kan selvsagt også gjøres i andre sektorer, noe som ytterligere vil redusere

behovet for utbygging. 10 TWh tilsvarer 800 vindmøller av samme type som brukt på Fosen.

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse har flere fordeler sammenlignet med vindkraftutbygging. Den krever ingen ny infrastruktur eller terrenginngrep, gir ingen støy, den kan skje over hele landet - der det bor folk, og den vil gi mange arbeidsplasser lokalt. Ikke minst vil den gi folk bedre bygg å bo i med mindre utgifter til energi.

-Det vil være av stor betydning for norsk natur om behovet for vindkraft ble redusert med 10 TWh, skriver Jon Sandnes.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund