Kjører på i offshore vind

30.06.2020
Prosjektlederne Andreas Knutsen og Kristian Varne (t.h.) ved innretninger de har laget for å gjennomføre levetidstesting for løsninger til korrosjonsbeskyttelse av vindmøller
Imenco sikrer seg nye kontrakter i havvindmarkedet og satser i Øst-Asia
Imenco Corrosion Technology AS (ICT) befester sin stilling som ledende leverandør av ROV opererte kontaktklemmer for korrosjonsbeskyttelse av fundamenter for offshore vind.

For noen dager siden tikket inn en bestilling på ROV-opererte kontaktklemmer til en verdi av 5 millioner kroner. Leveranse skal skje allerede fra tidlig august i år. Ordren gjelder leveranse av ROV opererte Piranha® kontaktklemmer med tilhørende kabler og påmonterte bøyeavlastere.

Denne ordren er for å ettermontere en elektrisk forbindelse mellom undervannsdelen av fundamentet for vindmøllen og en «bank» med offeranoder som beskytter stålet mot korrosjon. ICT har for dette formålet utviklet og patentert en løsning som er typisk for et Imenco produkt - fokus på sikker og tidseffektiv installasjon. Løsningen er nå brukt på fundamentene for mer enn 600 offshore vindturbiner i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Taiwan og USA. Alternativet til vårt produkt er ofte dykkere og sveising, og det er både en tidskrevende, dyr og risikofylt operasjon , sier CEO for Imenco-gruppen Geir Egil Østebøviki en pressemelding.

Bunnfast

Bunnfaste installasjoner står oftest på forholdsvis grunne områder og gjentatte drag og slag fra bølger og tidevannsstrømmer belaster både klemmer og i enda større grad kabler sterkt. ICT utviklet for 3 år siden en løsning for å beskytte kablene. Forut for denne ordren har selskapet gjennomført omfattende levetidstester av løsningen der en blant annet har utført utmattingstester for de mest utsatte stedene der en har simulert 25 års levetid. Etter gjennomført test var det ingen tydelige spor av slitasje verken på kabel eller kontaktklemmer.

Viktig

Offshore vind er etter hvert blitt et viktig markedsområde for Imenco. Denne ordren kommer like etter oppstart av ingeniørdelen på et prosjekt som potensielt er 10 ganger så stor. Dette prosjektet gjelder et annet segment innen offshore vind – en installasjonsløsning for stålplattformer med flere ben (såkalte jacketer) brukt som fundament for vindturbiner. Slike plattformer blir brukt på noe større havdyp enn der den mest vanlige fundamenttypen (monopæler) kan installeres.

Dette prosjektet bygger på en patentsøkt teknologi og erfaringene fra et lignende prosjekt som selskapet nå er i sluttfasen av. Det første prosjektet installeres i Europa, mens den nye kontrakten utføres for et offshore vind prosjekt i Øst Asia. Nils-Olav Digre, VP Fornybart i Imenco, uttaler at det største markedet for denne typen fundamenter for vindinstallasjoner det neste ti-året forventes å være i Øst Asia. Vi ser denne kontrakten som en viktig milepæl for en større satsing i området.

3.driftsår

Imenco Corrosion Technology AS som er et søsterselskap til Imenco AS hadde en omsetning på 50 millioner kroner og et greit resultat i 2019 – i selskapets 3.driftsår.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund