Laber bris for vindmarkedet

15.05.2019
Manglende engasjement fra det offentlige svekker satsingen, viser ny forskningsrapport
Av 97 undersøkte bedrifter, sier bare 13 at de har offshore vind som kjernevirksomhet. Bare 8 bedrifter har mer enn 50 prosent av omsetningen sin fra offshore vind. Og det store flertallet av bedriftene er små og har under 50 ansatte.


– Om man ønsker en større norsk havvindindustri, må man skape en industripolitikk som gir tydeligere retning, sier Jens Hanson, på TIK senteret, ved Universitetet i Oslo til tu.no.

Han har vært redaktør for studien, som er lagd i et samarbeid mellom Sintef, TIK senteret og CenSES ved NTNU.

Vanskeligere enn trodd


 

Mens striden raser om vindkraft på land, tar flere og flere til orde for at Norge må satse på offshore vind, ikke minst for at leverandørindustrien skal få flere bein å stå på.

Likevel er det få norske bedrifter som oppgir offshore vind som kjernevirksomheten sin, viser rapporten. Mange norske bedrifter har kunnskap og kompetanse som egner seg for havvind, men få har så langt lyktes med å ta store markedsandeler, viser studien.

– Man har tatt for lett på at det kan være krevende for en del bedrifter å omstille seg fra offshore olje til offshore vind, sier Hanson.

Han har doktorgrad i innovasjonsstudier, og har vært redaktør for rapporten sammen med postdoktor Håkon Endresen Normann.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund