Laveste arbeidsledighet siden 2014

02.12.2019
Merethe Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, melder om lave tall for november.
-Ikke siden september 2014 har arbeidsledigheten i Rogaland vært like lav som i november 2019, sier Merethe Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.
Fylkessnittet for bruttoledighet - de helt ledige pluss de på tiltak, ligger på 2,5%. Haugesund tangerer dette tallet, mens de øvrige kommunene her i Nord-Rogaland ligger under. Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 366 færre personer ledige sammenlignet med november 2018.

Når det gjelder tilgang på stillinger har vi en god oppgang på 37% utlyste stillinger her i Nord-Rogaland, mens Rogaland som helhet i sum har en liten nedgang på -5%. Det er flest utlyste stillinger innen "Helse, pleie og omsorg", "Barne- og ungdomsarbeid", Bygg og anlegg", "Ingeniør og IKT-fag" og "Industri" i Nord-Rogaland i november.

Det har vært en relativ rolig måned med tanke på stillinger som meldes direkte til NAV, i følge Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland. - Vi har noen stillinger innenfor de fleste bransjer, men mindre innenfor for eksempel industri, som vi vet går veldig godt. Hadde vi nå hatt tilgang til mer arbeidskraft med riktig kompetanse her, så ville nok ledigheten gått enda mer ned i flere av våre kommuner - kanskje de fleste, sier Nilsen, og oppfordrer samtidig bedrifter som trenger kompetanse om å kontakte henne for å se om det er mulig å finne løsninger sammen.



Elisabeth Lie Nilsen, Leder NAV Marked Nord-Rogaland
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund