Leder & HR-dagen 2024

Leder & HR-dagen 2024

Velkommen til Leder & HR-dagen 27. september, årets viktigste møteplass for alle som brenner for god ledelse og effektive lederverktøy.

Her får du verdifull innsikt, konkrete verktøy, praktiske eksempler - og en solid dose inspirasjon fra noen av landets fremste eksperter og foredragsholdere.


Årets program handler blant annet om hvordan man bygger psykologisk trygghet i praksis, forbedrer ytringsklima og kommunikasjon, anvender hjerneforskning for bedre fokus, og utnytter samspillet mellom kreativitet og AI.

I tillegg er selvsagt nyttig og inspirerende nettverksbygging en viktig del av dagen!  


Sjekk ut programmet - og sikre deg din plass allerede i dag!
 

Priser:

  • Medlem: kr 2990,-
  • Ikke medlem: kr 3990,-
Meld meg på!
Top Image

Hjernen på jobb; fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv

Arbeidslivet krever mer av hjernen vår enn noen gang tidligere. Automatisering og robotisering har betydelig redusert andelen rutinebaserte oppgaver, og vi sitter dermed igjen med en stadig større andel mentalt krevende og komplekse problemløsningsoppgaver. Likevel henger mange gamle ideer om tidsstyring og produktivitet igjen. Dette kan redusere både motivasjon og prestasjon. I sitt foredrag fokuserer Ingebriktsen på hva vi alle bør vite om hvordan hjernen vår jobber (enten vi er på kontoret eller ikke) og hva vi kan gjøre for å jobbe litt smartere i framtiden.
Forstår vi dette, kan vi forhåpentligvis bli litt mer produktive, redusere frustrasjon og tilpasse oss endring litt raskere.

Magnus Ingebrigtsen jobber med anvendt psykologi - møtepunktet mellom psykologifaglig forskning og praksis. Han har lederutdannelse fra Forsvaret og er doktorgradsstudent i psykologi på UiT Norges Arktiske Universitet. Der har han blant undervist i læringspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Magnus er opptatt av at foredrag ikke bare skal være inspirerende, men at det skal være både forskningsbasert og praktisk.
Top Image

Store gutter gråter ikke

Marius Ulekleiv har med sine 14 år i politietaten vært en del av et tungt, operativt miljø.  Han har også bakgrunn som profesjonell fotballspiller. Til tross for en topptrent fysikk og vellykket fasade har Ulekleiv båret på et indre mørke – som vokste seg større og større.  I 2022 åpnet han offentlig om sin mangeårige kamp mot angst, depresjon, selvmordstanker og utbrenthet, gjennom artikkelen “Store gutter gråter ikke”.  I 2022 ble han tildelt Politiforums ærespris for sin åpenhet.

I sitt foredrag forteller Ulekleiv brutalt ærlig om angst og depresjon. Han tar oss med på en reise gjennom høye topper og dype daler, og utfordrer samfunnets perspektiver og formidler sitt budskap om skam, smerte og håp på en måte som treffer og rører.

 “Store gutter gråter ikke” er et foredrag om psykisk helse og sårbarhet – og om viktigheten om å sette temaet på dagsorden og snakke om tabubelagte temaer i arbeidslivet.  

 
Top Image

Hvordan skape psykologisk trygghet i praksis

Hvis vi skal jobbe godt og effektivt sammen, samtidig som vi oppnår resultater, er vi avhengige av at vi er trygge på hverandre. Men hvordan jobber vi med å skape en trygg kultur? Og betyr det at vi bare skal ha god stemning på jobben? I dette foredraget får du vite mer om hva som skjer med oss mennesker når vi blir utrygge, og ikke minst - hvilke psykologiske faktorer som skaper trygghet, godt samarbeid og effektiv kommunikasjon. Ida Holo presenterer hjerneforskning og forskningsbasert kunnskap på en tilgjengelig og engasjerende måte. Her får du konkrete verktøy til hvordan man kan skape en psykologisk trygg og sosialt bærekraftig kultur på ekte!  

Ida Holo er psykologspesialist, foredragsholder og gründer. Gjennom sitt yrke som psykolog og formidler, hjelper hun enkeltpersoner og bedrifter med å bli bevisst sine mønstre og ta i bruk kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan vi kan få det best mulig, sammen. Ida er en engasjerende og tydelig foredragsholder som bruker gjenkjennelige eksempler og egne historier i sin formidling.
 
Top Image

Kreativitet 2.0: Kreativitet og AI; «Motvekter eller nyttige «allierte»

Tradisjonelt har begrepet "kreativitet" vært assosiert med menneskelig tankevirksomhet, følelser og originalitet. Men -  hva skjer når AI kan overta mange av arbeidsoppgavene som «kreative mennesker» hadde før? Blir vår evne til å skape nye løsninger overflødig?

I dette foredraget viser Ole Fredrik at AI slett ikke er en trussel mot menneskelig kreativitet, men at AI er en kraftig alliert som gir muligheter til å tenke utenfor boksen, bryte ned grenser og skape på måter vi aldri har forestilt oss før. AI er ikke enden på kreativitet - men skaper en helt ny verden av muligheter.

Ole Fredrik Nordbye er førstelektor i musikk, har en MBA i ledelse og er kjent som en av landets fremste eksperter på kreativitet. Som konsulent har han hjulpet en rekke bedrifter med å sette kreativitet på agendaen – og gir bedrifter og organisasjoner konkrete verktøy og tips til hvordan de kan utnytte det kreative potensialet som ligger hos de ansatte.
 
Top Image

Slik bygger du et positivt ytringsklima på jobben

I sitt foredrag snakker Jan Abild bl.a om hvorfor et sterkt ytringsklima er avgjørende for å skape et arbeidsmiljø preget av høy ytelse. Og om de underliggende mellommenneskelige mekanismene som påvirker noen til å uttrykke sine meninger, mens andre velger å være tause.  Abild deler sine tanker og perspektiver med god dose praktiske tips, litt humor og relevante historier som krydder. Målet er å gi konkrete verktøy som kan gjøre kommunikasjonen og ytringsklimaet på jobben bedre.

Jan Abild er til daglig rådgiver i kommunikasjonsbyrået Y Story, hvor han bistår bedrifter med å omdanne strategi til kultur gjennom bruk av bl.a historiefortelling, god kommunikasjon,  opplæring og lederutvikling. Jan er kjent for sin engasjerende og inspirerende formidlingsevne og sitt brennende engasjement for kommunikasjon og ytringsklima.
Top Image

Juss for en start! Nye krav til arbeidsavtaler!

Arbeidsrett danner grunnlaget i alt HR- og personalarbeid – og er en helt sentral del av arbeidslivet.

I sitt innlegg tar advokat Waage bl.a. for seg de nye reglene om innhold i arbeidsavtaler; Hvilke nye klausuler kreves? Hvor raskt og hvordan må eldre arbeidsavtaler justeres?

I tillegg vil Lise M. Østensjø Waage gjennomgå begrensinger for konkurranseklausuler i arbeidsavtaler.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund