Hun talte til de 104 påmeldte bedriftene på de såkalte leverandørdagene til Equinor. I fjor betalte oljeselskapet 144 milliarder kroner til sine leverandører, og flere av dem satt lutter øre da Øvrum fortalte om Equinors aktivitetsnivå fremover.

– Jeg anmoder leverandørene til å gå i kompaniskap med andre, etablere seg i Brasil eller sette i gang prosjekter med de større aktørene, sier Øvrum.

Les mer i sysla.no

Equinor holder på med en rekke prosjekter, både i Norge og utlandet, og Øvrum trakk naturlig nok frem sitt kommende hjemland Brasil som et satsningsområde. 15. oktober begynner hun som Equinors Brasil-direktør, og 1. januar flytter hun selv til kaffelandet for å styre sjappen og lære seg portugisisk.

Selv har hun vært oljedronningen i Bergen i en årrekke, og har 14 år bak seg i Equinors konsernledelse. Nå griper hun fatt på en ny utfordring, nemlig den etter hvert så prestisjefulle jobben som Equinors utsendte til Brasil.

 

– Det er ikke for ingenting at jeg har sagt ja til en slik utfordring. Å kunne bygge opp dette som et av våre nye kjerneområder, med prosjekter i Sverdrup-størrelse blir en utrolig spennende jobb, sier Øvrum, nåværende konserndirektør for teknologi i Equinor.