Linga bygger kraftgigant

14.12.2018
I dag blir Suldal Elverk en del av Haugaland Krafts rike. Olav Linga bygger en kraftgigant.
Signeringen i dag innebærer at nok en lokal kraftaktør integreres i Haugaland Kraft. Nå er det kun Etne av alle kraftlagene i vår region som har valgt en annen løsning.

-Synd for det regionale arbeidet, men vi ønsker Etne lykke til, sier Olav Linga.

Suldal, Stord, Fitjar, Skånevik, Ølen har alle sagt ja til å bli en del av det store kraftriket. Finnås på Bømlo har også inngått en avtale som knytter selskapene tettere sammen. Totalt sett innebærer dette at Haugaland Kraft nå har økt bemanningen til 450 personer. Verdien på selskapet er stipulert til rundt 8 milliarder kroner.

-Den var 1.5 milliarder da jeg begynte i Haugaland Kraft. Da hadde vi 170 ansatte. Det har vært en fantastisk reise, sier Olav Linga på telefonen fra Suldal, der han i dag er med på markeringen av begivenheten.

Hva betyr denne samlingen til et stort kraftrike for kundene?

-Vi får samlet hele regionen med all den kompetanse som ligger i det, vi får inn nye eiere med ny kompetanse og engasjement. Totalt sett vil dette gi lavere nettleie for våre privatkunder og konkurransedyktige priser for våre bedriftskunder, sier Olav Linga.

Det formelle vedtaket om å fusjonere Suldal Elverk inn i Haugaland Kraft  ble fattet i kommunestyret i Suldal i går.

I en pressemelding heter det at det i lengre tid har det pågått samtaler mellom Suldal kommune som eier av Suldal Elverk KF og Haugaland Kraft om fusjon av selskapa. 31. oktober i år vedtok kommunestyret i Suldal intensjonsavtalen for fusjon mellom Suldal Elverk og Haugaland Kraft og torsdag 13. desember ble avtalen godkjent i kommunestyret. Suldal kommune vil etter sammenslåingen ha en eierandel på 3 prosent i Haugaland Kraft.

Alle ansatte i Suldal Elverk er sikret videre arbeid i Haugaland Kraft. Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen, arbeidsplasser sikres og samlet nettleie i Suldal vil reduseres i størrelsesorden 7 millioner kroner.

Suldal Elverk eier og driver både regionalnettet og distribusjonsnettet i store deler av Suldal og i deler av Hjelmeland. Suldal Elverk har også kraftomsetning, bredbånd (Altibox), kraftproduksjon og salg av elverksrelaterte tjenester. All virksomhet vil nå integreres i Haugaland Kraft.

- Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver til Suldal som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

- Den nye energiloven krever større skille mellom kraftproduksjon, annen virksomhet og nettdrift i kraftselskap, noe som gjør det vanskelig for Suldal Elverk å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE, samt endringer og trender i samfunnet og bransjen ellers, blir det mer og mer krevende for hvert år som går.

– For et lite selskap som Suldal Elverk vil disse endringene gjøre det veldig fordyrende for oss, sier elverksjef Tor Bjarne Smedsrud. Det har ført til at kommunen innstilte på integrering av virksomheten i Haugaland Kraft.

Integreringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2019, heter det i pressemeldingen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland