Lovpriser Hywind- spår stor framtid

25.03.2019
Flytende havvind kan dekke flere ganger verdens energibehov. Tenkt litt på det. Flere ganger verdens energibehov. Og her er Norge ledende, skriver Gievær og Hustad og gir mye av æren til Hywind-prosjektet
Eksperter lovpriser Hywind-testingen vest av Karmøy og spår gull for norsk vindkraft til havs.
John Olav Giæver Tande,sjefsforsker i Sintef Energi og Johan E. Hustad, direktør ved NTNU Energi er klar i sine framtidsvyer i en kronikk i Adresseavisa denne uka:

Glem konfliktene rundt vindmøller på land et øyeblikk. Vær klar over at vi akkurat har forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann.

Det er klimavennlig, fornybart, miljøvennlig og kan gi Norge enorme inntekter. Det er ikke «den nye oljen», det er et kinderegg: inntekter, klimaløsning og arbeidsplasser.

Og så er verdens aller første flytende vindmølle til havs, Hywind, en av dette tiårets største ingeniørbragder. Den er resultatet av et langt samarbeid og summen av alt det Norge står for. Kunnskap om havet. Kunnskap om å bygge og drifte store installasjoner offshore. Den er et fyrtårn for en ny energiindustri som kan fornye arbeidsplasser langs hele kysten.

Hywind er i stor grad et resultat av samarbeidet NTNU-Sintef-Equinor. Hywind bor i Skottland, men fortjener å beholde norsk pass. Den er unnfanget, testet og utviklet i Norge. Og oppveksten har vært nesten like lang som for et barn. Over ti år med forskning og testing, i stor grad her i Trondheim ved NTNU og Sintef, (og Karmøy, vår anm.) ligger bak suksessen som er havets miljøfyrtårn.

Norsk teknologi kan bygges ut til å dekke mer enn verdens energibehov Hva er det så som er så spesielt at vi tyr til sånne adjektiv?

Vi er først ute i verden. Men ikke på hva som helst. Vi er først ute med en klimavennlig energiproduserende installasjon som kan produsere ren energi der det er dypt vann. Og dypt vann er det mye av i verden! Såkalt flytende havvind kan dekke flere ganger verdens energibehov. Tenkt litt på det. Flere ganger verdens energibehov. Og her er Norge ledende! Tenk hva det kan bety for oss! I dag eksporteres det allerede for fem milliarder kroner, og dette kan bli mye, mye større alt etter hvor mye havvind som bygges.

Dette kan bli en helt ny industri for Norge. Vi må sørge for å både beholde og videreutvikle denne ledende posisjonen. Akkurat nå er havvind dyrere enn landvind. Men når vi får utviklet teknologien, og økt volum – som begge deler er viktig – så vil kostnaden for havvind gå ned. Kostnadene så langt følger den kostnadsutviklingen vi har hatt på solstrøm, vind på land og batteriteknologi, som alle er blitt konkurransedyktig mot fossil energi på flere og flere steder rundt i verden. På veien til konkurransedyktig havvind kan vi bygge opp, og bygge ut, næring langs hele kysten, som i neste runde kan få store internasjonale markedsandeler.

Vi er jo allerede i gang. Internasjonalt har vi ikke bare Equinor, men vi har flere andre større selskaper som Jotun, DNVGL, Kongsberg, Fred Olsen, og også trønderske leverandører og oppstartsselskaper som er i front her. Og med et Ocean Space Senter vil Trøndelag ha enda et sterkt fortrinn.

I vårt forskningssenter innen havvind, Nowitech, har vi de siste ti årene utviklet over 40 innovasjoner som kan skape nye produkter, prosesser og bedrifter. Vi har fått det uavhengige konsulentselskapet Impello Management AS til å gjøre en verdivurdering av disse, og det er gledelig lesning. Allerede oppnådd verdiskapning er beregnet til 350 millioner kroner. Dette er resultat som er tatt i bruk av industrien. Det å videreutvikle og ta i bruk flere av resultatene i utbygging av havvindparker gir ytterligere verdiskapning. Nåverdien av dette er estimert til flere milliarder.

Les mer
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund