Markedsførerens rolle i det grønne skiftet

17.08.2020
Susanne Wærholm utfordrer markedsførere og kommunikasjonsavdelinger til å bidra mer for å påvirke til bærekraftige resultater.
Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Campus Stavanger, Susanne Wærholm mener virksomheter kan ta mer plass i arbeidet som endringsaktør i det grønne skiftet - her spiller kommunikasjon en nøkkelrolle i å lykkes.

- Vi som forbrukere ønsker ofte å handle miljøvennlig, men det kan være vanskelig å få til. Enkelte barrierer i oss kan bidra til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger. Samtidig må klima snakkes om på måter som kan motivere oss til endring. Her kan virksomheter bidra med å effektivt informere, påvirke, gi råd og hjelpe kunden til å velge mer bærekraftige løsninger, forklarer hun.

Wærholm viser til en rapport fra Ipsos. Der kommer det frem at norske forbrukere har et klimaengasjement som smitter over i dagliglivet, men at det samtidig finnes barrierer for å leve mer miljøvennlig.

-Dette går ofte på mangel av klar og tydelig informasjon, sier Wærholm.

Fremtidens kunder


I tillegg til å forenkle hverdagen og synliggjøre klimavennlige alternativer for forbrukerne vil bedrifter i tillegg oppnå en positiv effekt, også på bunnlinjen, ved å engasjere seg i bærekraftig kommunikasjon. Fremtidens kunder trekker nemlig til bedrifter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden.

-Virksomheter som bidrar til raskere grønn omstilling må lykkes og bli lagt merke til. Dette vil igjen kunne påvirke virksomhetens image, brand og tillit i markedet – og dermed kunne bidra til konkurransefortrinn for virksomheten, sier Wærholm.

Wærholm finner du blant foredragsholderne på Markedsføringsdagen 24. september i Festiviteten.

Se hele programmet og meld deg på her!

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund