Megakontrakt kommer i oktober

10.09.2018
En av Norges største anleggskontrakter -  Kvitsøyentreprisen på Rogfast - skal ut i markedet i løpet av oktober.
- Dette er en av Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse. Anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet til bygg.no

Vegdirektøren hadde fredag møte med bransjeorganisasjonene om markedskapasitet og den valgte kontraktsstrategien for Rogfast. Konklusjonen er at man holder fast ved den valgte strategien når det gjelder Kvitsøy-entreprisen.

Ytterligere skal to store tunnelkontrakter og elektroentreprisen ut i markedet. Tunnelkontraktene har en anslått verdi på hver 2 til 2,5 milliarder kroner.

- Vi skal gjøre en vurdering av kontraktstype for disse kontraktene før de går ut i markedet, sier Sandvin.

Vegvesenet hadde 27. august en konferanse hvor entreprenørbedriftene fikk gi sine innspill direkte til Statens vegvesen.

- Vår samlede vurdering er at både organisering og markedssituasjonen tilsier at Kvitsøy-kontrakten går ut som en utførselsentreprise, sier Sandvin.- Bransjen ligger i startgropa for å konkurrere om kontrakten. Alle er ivrige etter å komme i gang, sier hun.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund