Mer vannkraft enn vi tror

19.08.2020
Storvassdammen i Ulla-Førreanleggene i Suldal kommune (Foto: SKL)
Og aldri har strømprisene vært lavere enn nå..
Forskere ved NTNU mener energipotensialet i vannkraften her i landet er over tre ganger så høyt som det regjeringen legger til grunn i vindkraftmeldingen.

I meldingen er konklusjonen at det er nødvendig å fortsette å bygge ut vindkraft på land fordi opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg kun vil gi en økning på 3,5 prosent av den totale produksjonen.

Til Klassekampen sier professor Leif Lia ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), at det anslaget er for lavt. Han mener dagens kapasitet – som er på 137 terawattimer (TWh) – kan utvides med mellom 11 og 15 prosent.

– Tallene som blir presentert for Stortinget, er feil, sier Lia.

Rekordlav

Uttalelsen kommer nesten samtidig som at SSB melder om at prisene på strøm i Norge var historisk lave i andre kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i fjor var prisene 35 prosent lavere.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det et stort overskudd av vann i magasinene kombinert med høy strømproduksjon som senket strømprisene, utenom grunnpris og nettleie.

Gjennomsnittlig strømpris, iberegnet avgifter og nettleie, var 72,8 øre for en kilowattime. Nedgangen i pris var på hele 67 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene. Nettleien og avgifter utgjør en større del av den totale strømprisen i tider med veldig lav strømpris, skriver SSB i sin rapport.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund