Muligheter - med suksess!

08.03.2021
Mange dyktige foredragsholdere er med på å gjøre "Muligheter" til en nyttig arena for arbeidssøkere. Avbildet er Bengt Haugland i Norcable som fortalte sin gründerhistorie til deltakerne.
Pilotprosjektet har hatt over 1000 deltakere i snitt hver uke…
11. januar inviterte Næringsforeningen Haugalandet, i samarbeid med bl.a Rogaland Fylkeskommune, Haugesund kommune, NAV Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger til det aller første arrangement i møteserien «Muligheter», rettet mot arbeidssøkende i regionen og fylket.

Siden den gang har deltakerne strømmet på! I snitt har over 1000 påmeldte fra hele fylket deltatt på de ukentlige digitale arrangementene.

-Det er og har vært en spesiell og krevende tid for oss alle og det er ikke over. Det er viktig at de som nå faller ut av arbeidsmarkedet, som arbeidsledige eller permitterte, får god oversikt over kurs, videre-/etterutdanningstilbud, og om spennende bedrifter og bransjer i vekst; kort sagt – en oversikt over de muligheter som finnes, sier prosjektlederne Lars Lindtner og Ingeline Kaldestad.

Godt samarbeid


 

Programmet i de ulike samlingene utarbeides i samarbeid mellom Næringsforeningen på Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger. -Det er viktig å tilby et variert og ikke minst, nyttig innhold. Målet er at disse ukentlige arrangementene skal bidra til både konkret kunnskap - og motivasjon, presiserer Kaldestad. Vi legger derfor opp til et program som favner både generelle temaer, som intervjuteknikk, CV-registrering etc – og smalere temaer som er mer spisset mot spesifikke målgrupper.

De to prosjektlederne framhever et særdeles godt samarbeid med NAV; NAV Marked Nord Rogaland, med Elisabeth Lie Nilsen i spissen har virkelig vært en fantastisk samarbeidspartner. Vi er avhengig av samarbeidet med NAV, blant annet for å sende ut invitasjoner til de ulike arrangementene – men i tillegg er entusiasmen og nyttige innspill til tema av uvurderlig verdi, framholder de to prosjektlederne.

Vi ser også at prosjektet er blitt godt mottatt av det lokale næringslivet, som bl.a har satt dyktige folk til rådighet som foredragsholdere på enkelte av arrangementene. Det er sånn sett tydelig at dette prosjektet «treffer», både for arbeidssøkende og for potensielle arbeidsgivere!

 

Fullt fokus


I tillegg til ukentlige arrangementer, med svært godt besøk, er den aktive Facebook-siden «Muligheter», spekket med nyttig info. Her legges det fortløpende inn artikler, info om ulike kurs, søknadsfrister etc. etc, skyter Lars Lindtner inn. Facebook-siden har siden oppstart økt medlemstallet betraktelig – og har nå 2200 medlemmer.

Programmet for de kommende ukene er allerede lagt, og nå gjenstår å legge «siste hånd på verket», i form av detaljert innhold, før invitasjoner sendes ut.

Prosjektet er i utgangspunktet ment å vare fram til starten av juni. -Vårt ønske er selvsagt at alle bransjer skyter fart – og at ledigheten dermed kommer ned på et nivå som gjør behovet for denne type prosjekt tilnærmings vis overflødig. Fram til juni, skal vi jobbe godt og grundig med gode og nyttige arrangementer utover våren, avslutter prosjektlederne Lars Lindtner og Ingeline Kaldestad.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund