Nå kan du søke om ekstraordinært tilskudd

04.08.2020
Kommunene tildeler tilskudd til virksomheter som er rammet av Covid-19
Like før sommeren godkjente stortinget en krisepakke som tilfører totalt kroner 600 millioner til kommuner i Norge. Dette skal videre tildeles som tilskudd til virksomheter i kommunene som er rammet av Covid-19.

Nå samkjører Haugesund, Karmøy og Tysvær kommune seg og setter første søknadsfrist 15. august, av i alt tre søknadsperioder ut året.

Les mer her:

Haugesund Kommune

Karmøy Kommune

Tysvær Kommune

I følge Næringssjef i Karmøy Kommune, Per Velde, kommer det mer informasjon neste uke, med nærmere informasjon om kriterier. men ønsker i første omgang å gjøre dere oppmerksom på ordningen.

Hvem kan søke?


Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet, heter det i ordningen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland