Ny konferanse om RENergi

28.01.2020
Ex-Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg kommer til RENergi- konferansen i midten av februar
Haugalandet vil posisjonere som en regionen for ren energi. Ny konferanse på gangVi ønsker herved å invitere våre partnere og interessenter i til Partnerkonferanse 2020. Dato: Fredag 14. februar 2020 Tid: Kl. 09:00 – 13:00 inkl lunsj Sted: Lille Maritim, Smedasundet 74, Haugesund

Partnerkonferansen 14. februar i Lille Maritim(åpen for alle)  tar for seg høyaktuelle temaer knyttet til utviklingen av regn eneergi. RENergi er merkenavnet og Haugesundregionens plass i “resten av verden” settes under lupen.

Tidligere Hydro-direktør Svein Richard Brandtzæg kommer som nyutnevnt leder av et regjeringsnedsatt  utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.  Hans innlegg settes i en kontekst med flere tilstøtende tema:

Regjeringens hydrogenstrategi

Norge har også mer enn 20 års erfaring fra lagring av CO2 på norsk sokkel. Videre har regjeringen en ambisjon om å etablere en ny fullskala verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. De store internasjonale selskapene Equinor, Shell, Total, Fortum og Heidelberg Cement er tungt engasjert i dette prosjektet. Dette kan være et av de første skrittet mot å realisere storskala produksjon av hydrogen fra naturgass i Norge og i Europa.

Hydrogenfabrikk i Haugesundregionen?

Hydrogen kan ta en sentral posisjon i europeiske energisystemene og erstatte fossile energikilder i både industri, transport og husholdning. Gassnasjonen Norge har forutsetninger å ta en posisjon i fremtidig produksjon og bruk av hydrogen. Equinor har satt hydrogen på agendaen og vurderer mulige produksjonsenheter for hydrogen.

ONS 2020

ONS har satt hydrogen som et hovedtema under årets arrangement sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Sentralt i programmet står tema som å bygge markeder for hydrogen, verdikjeden, teknologi og innovasjon.

Hvordan tiltrekke nye energi- og arealkrevende industri?

Regionen har forutsetninger for å tiltrekke seg store energi- og arealkrevende i industrietableringer. Tilgang til næringsområder, grønn energi, havn, kommunikasjonsteknologi og kompetanse er avgjørende for å være en foretrukket region. Vi har etablert et strategisk næringssamarbeid for å bygge en regional muskel i kampen om de nye industrietableringene.

Påmelding her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund