Ny studieretning på Høyskolen

07.02.2020
-Det nye studietilbudet er et viktig tiltak i målet om å tilby master-utdanninger på alle campuser ved Høyskolen på Vestlandet.
Til høsten kan studenter ta siviløkonomutdanning i Haugesund eller Sogndal. Det vedtok Høgskulen torsdag.

Ved å opprette studiet Master of Science in Business i Haugesund og Sogndal kan studenter nå få graden siviløkonom på disse studiestedene. For å starte på studiet må en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra før.

-Det nye studietilbudet er et viktig tiltak i målet om å tilby master-utdanninger på alle campuser ved Høgskulen på Vestlandet, sier dekan Anne Isabelle Robberstad.

-Utdanningen gir også grunnlag for opptak til det nye doktorgradsprogrammer vårt innen "Responsible innovation and regional development". Vi håper å øke rekrutteringen av studenter til Høgskulen på Vestlandet nasjonalt og internasjonalt, sier Robbestad.


[caption id="attachment_180687" align="alignleft" width="300"] dekan Anne Isabelle Robbestad ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Foto: HVL/ Eivind Senneset.[/caption]

To retninger – regional innovasjon eller marknadsføring og innovasjon


 

Master of Science in Business har to profiler – Marketing and Innovation og Regional economics and Innovation. Studiet har fokus på innovasjon og entreprenørskap, som er et satsingsområde ved høyskulen.

Retningen Regional Economics and Innovation vil bli undervist fra campus Haugesund, og vektlegger emner som: transportøkonomi i et regionalt utviklingsperspektiv, boligmarkedøkonomi,  anvendt by- og regionaløkonomi, entreprenørskap i en regional kontekst, entreprenørskap i praksis og innovasjonsteori og praksis.

Retningen Marketing and Innovation vil bli undervist ved campus Sogndal, og vektegger emner som: entreprenørskap i en regional kontekst, innovasjons-ledelse og bedriftsoppstart, entreprenørskap i praksis(praksisplass i gründerbedrift), markedsføringteori og praksis, forbrukeratferd, innovasjons-teori og praksis.

Alle studenter skal ha praksis i en gründerbedrift eller gründerprosjekt og tilbud om studieopphold i utlandet.

Det er planlagt opptak av 40 studenter hvert år, 20 studenter per profil.

Les mer om studiet her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/msc-in-business/

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund