Nye gratis studietilbud fra HVL

06.01.2021
HVL tilbyr fagene «Teknologi for forretningsutvikling» og «Kommunikasjon og forhandlingsforståelse».
Studietilbudene «Teknologi for forretningsutvikling» og «Kommunikasjon og forhandlingsforståelse» henvender seg mot bedrifter.
I følge HVL er emneserien Teknologi for forretningsutvikling, som er utviklet i samarbeid med en rekke bedrifter på Vestlandet, nå klare for oppstart fra nyttår 2021.

Kurspakken er ifølge HVL satt sammen av ulike IT-emner basert på etterspørsel fra næringsforeninger og bransjeklynger.

To av kursene kjøres av Universitetet i Bergen, og to kurs kjøres av Høgskolen på Vestlandet. I tillegg er det en avsluttende prosjektoppgave som deltakere kan velge for dermed å kunne få totalt 30 studiepoeng, tilsvarende 1/2 år fulltidstudium. Det anbefales at man begynner med kurset i programmering, da dette danner grunnlaget for de øvrige kursene.

Det blir gitt ett kurs hvert semester i pilotfasen, og planlegger en videreføring av emnene de etterfølgende år. I pilotfasen vil kursene bli tilbudt gratis.

Målsettingen er at næringsbedrifter på Vestlandet skal kunne lære opp nøkkelpersoner med oppdatert fagkunnskaper for virksomhetens produktutvikling og omstilling i en digital hverdag.

Kommunikasjon og forhandlingsforståelse

På dette kurset lærer deltakerne om hvordan en best kan kommunisere for å oppnå egne mål og interesser og forebygge misforståelser. Kursdeltakerne vil ifølge HVL også få en dypere forståelse av forhandlinger som arena for konfliktløsing og verdiskapning.

Kursholder er Sturla Vik-Vestly fra Advokatfirmaet Responsa.

Målgruppe for dette kurset er de som har bakgrunn innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Ved oppstart på kurset må deltakerne oppgi bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Kurset blir gjennomført digitalt som webinar og med en fysisk samling. Deltakerne kan velge om de vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse.

Bildet under: Sturla Vik-Vestly fra Advokatfirmaet Responsa.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund