– Gjør det vanskelig for lokale tilbydere

15.02.2021
- Utvelgelseskriteriene gir lokale tilbydere for lav score, sier Helge Seglem i Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS
Fredag forrige uke skrev Haugesunds Avis om at lokale entreprenører ikke når opp i konkurransen om lokale storprosjekter (for abonnenter). Nå sist, i anbudskonkurransen om totalentreprisen for Haraldsvang skole i Haugesund kommune. Leder i Næringsforeningen Haugalandet, Bernt Jæger, mener kommunen kan gjøre mer for å satse på lokale fagmiljøer.

– Det er viktig for kompetanseutvikling, verdiskaping og – ikke minst, for lokale arbeidsplasser. Hvor attraktiv vil vår region være for fremtidens arbeidstakere hvis vi ikke bygger opp kompetansen og fagmiljøene her lokalt, spør Jæger.

Eier og leder i GL Gruppen/GL Prosjektservice, Terje Lindstrøm, mener at lokale totalentreprenører ikke har mulighet til å nå opp i konkurranse mot riksentreprenører fra andre steder i landet. Han reagerer på kravene i anbudskonkurransene, at de er for rigide.

Dette støtter også Helge Seglem, leder i Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS.

– Utvelgelseskriterier som erfaring fra samspills-/optimaliseringsentrepriser og gjennomføring av BREEAM-NOR sertifiserte bygg, gir automatisk lokale totalentreprenører lavere score da det ikke har vært gjennomført denne type prosjekter i nevneverdig grad i vårt distrikt. Her vil riksentreprenører kunne benytte referanseprosjekter fra hele landet. Videre vil lokale totalentreprenører score lavere når det gjelder utvelgelseskriteriet likhet i omfang og nærhet i tid, da det de siste 5 årene ikke er gjennomført et tilsvarende prosjekt i denne størrelsesorden, lokalt. GL Prosjektservice AS og Engelsen Bygg AS, som leverte en felles søknad om prekvalifisering sammen med bl.a. Vikanes-Bungum Arkitekter AS, kvalifiserer seg til å kunne utføre arbeidet. Men på grunn av utvelgelseskriteriene satt i konkurransegrunnlaget av Haugesund kommune, blir riksentreprenørene foretrukket. Haugesund kommune støtter dermed opp under Haugesund som filial-by, ved at oppbygging av lokal kompetanse velges bort. Både gevinst i knowhow og økonomisk gevinst/dekningsbidrag føres ut av vår region, skriver Seglem i en uttalelse til Næringsforeningen.

Haugesunds Avis fulgte opp saken søndag kveld, med uttalelser fra et knippe av Haugesunds politikere (for abonnenter).

– Bystyret er kommunens overordnede styringsorgan, og vi kan gå inn og overstyre administrasjonen. Jeg tenker det må være lov å tenke at store prosjekter fremover må komme på lokale hender, sier gruppeleder Svein Erik Indbjo i Fremskrittspartiet til Haugesunds Avis, som får støtte fra en rekke lokale politikere.

Næringsforeningen skal fortsette å følge saken.

Les også tidligere sak fra Karmøy Næringsråd om konkurranseutformingen fra Karmøy kommune her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund