-Vi må tenke boattraktivitet og ikke bare fortetting

26.01.2023
Andrew Greenwood fra Berge Sag mener det bør jobbes målrettet over tid for å tiltrekke 20-40-åringer til Haugalandet.
Fare for at Haugesund blir et sted med overvekt av pensjonister, mente deltakere på medvirkningsmøte
Det var godt oppmøte på medvirkningsmøtet kommunen hadde invitert til. Kent G. Dagsland Håkull, plansjef i Enhet for byutvikling, ledet møtet og startet med en gjennomgang av det foreløpige forslaget. På bordene lå kommuneplanens arealdel med markeringer av arealer som skulle drøftes. Hovedtema er bolig- og næringsarealer, for å tilpasse byen den demografiske utviklingen vi står ovenfor og øke byens forutsetning om å bidra til en bærekraftig utvikling. Det ble presisert at møtet var ment for å drøfte forslag til løsninger, og at innspillene på møtet ville kunne gi føringer i det videre arbeidet.

Gjeldende kommuneplan prioriterer fortetting og å bygge byen innenfra og ut. Det foreslås nå å å lage nye soner med boligtetthet; i sentrum, tilknyttet to bydelssentre – hhv. på Kvala og på Hemmingstad/Rossabø, samt seks lokalsentre; Bleikemyr, Gard, Solvang, Storasund/Meieriet og Skåredalen. Disse tre inndelingene får forskjellig fokus og retningslinjer.

Alle sentrene bygger på er prinsipp om å konsentrere boligutviklingen rundt dagligbehovene, innenfor en 10-minutters gåtur. Bydelssentrene får i tillegg noe utvidede rammer for handel og tjenesteyting, med krav tilsvarende i sentrum. Utenfor disse områdene vil krav til tetthet reduseres, for å i større grad ivareta småhusbebyggelsens strøkskarakter og -kvaliteter.

Areal til boligformål
Det som skapte mest temperatur under møtet var forslaget om hvor det skal bygges boliger fremover. Oppheving av Fagerheimsplanen er nå ute på høring og avgjøres før sommeren. Nå foreslås også andre større ubebygde områder avsatt til bolig tatt ut eller omgjort til landbruks-, natur- eller friluftsformål, spesielt på Årabrot, rundt Tornesvatnet og Bergsodden.  

– Det går an å ha to tanker i hodet på én gang. Ikke kun tenke fortetting av sentrum, men også ha noe villabebyggelse utenfor sentrum også, sa Nils Vikanes fra Vikanes Bungum Arkitekter.

Han mente også det var viktig å tenke på bostedsattraktivitet og boligpriser.

– De nyeste boligene er også de dyreste. Folk vil heller kjøpe en brukt bolig på et attraktivt sted enn en ny, dyr bolig på et sted som ikke er så attraktivt. Nye boliger på lite attraktive steder selger ikke og prosjektene må da skrinlegges, uttalte han.

Bostedsattraktivitet
Også Andrew Greenwood fra Berge Sag savnet bostedsattraktivitet.

– Diskusjonen foregår på helt feil premisser. Det er for eksempel ikke gjort analyse på hva 20-40-åringer ønsker seg, sa Greenwood.

– Bostedsattraktiviteten har stor betydning for om befolkningen øker eller minker på et sted. Norge har opplevd avtakende vekst generelt, men på Haugalandet har det vært full stopp, med ingen fødselsoverskudd og innvandring. Det er nedgang i aldersgruppen 20-40 år. Haugalandet ‘lekker’ folk, og vi trenger flere innbyggere mellom 20 og 40 år. Dette bør det jobbes målrettet mot over tid, mente Greenwood.

Tenke større
Høyre-politiker Harald Larssen Lønning mente det ble tenkt litt for snevert.

– Som regionhovedstad bør vi se på hele regionen samlet. Vi må snakke sammen og komme til enighet. Haugesund kommune har allerede en ganske høy tetthet hvis vi ser på størrelsen vår. Vi må passe på å ikke gjøre ting så begrensende at innbyggerne velger å hoppe over kommunegrensene og etablere seg i Karmøy eller Tysvær, sa Lønning.

Flere påpekte at småbarnsfamilier aller helst ønsker å bo et sted der ungene kan sykle i nabolaget, at de har bolig med bakkekontakt. For stor leilighetsbygging gjør at Haugesund sentrum fort risikerer å bli en by for eldre. Er det det vi vil, ble det spurt om.

Prosessen videre
Innspillene som kom frem på dagens møte skal potensielt kunne gi føringer i det videre arbeidet. Enhet for byutvikling skal jobbe videre i et par måneders tid, før en mer konkret plan legges ut for høring i juni i år.

Bildene under viser Nils Vikanes, Vikanes Bungum Arkitekter, Harald Larssen Lønning, Haugesund Høyre, og bilde fra innledning av medvirkningsmøtet ved ordfører Arne-Christian Mohn. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund