4 millioner euro til havvindkompetanse

21.02.2022
Fagskolen Rogaland har fått EU-midler for å møte industriens kompetansebehov innen havvind
Fagskolen Rogaland med partnere er tildelt EU-midler
Sammen med Energy Innovation AS og 12 andre partnere, er Fagskolen Rogaland tildelt midler fra ett av EUs Erasmus+ program, til et 4-årig prosjekt for å utvikle kompetanse innen havvind og offshore fornybar energi. 

- Dette er et område der vi i Norge har gode forutsetninger for å nyttiggjøre oss eksisterende kompetanse og teknologi, samtidig som vi må ta inn over oss at mange land har kommet langt i utbygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker. Gjennom å dele og bygge kompetanse i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter, vil den enkelte regionale klyngen lettere kunne ta i bruk sine fordeler og muligheter, noe som for Haugesund blant annet betyr rederiene og en rekke energiaktører, sier Jan Tore Tønnesen Nilsen, avdelingsleder ved Fagskolen Rogalands studiested Haugesund i en pressemelding.

Prosjektet er tildelt fire millioner euro og skal etablere et nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og opplæringssentra, knytte sammen havvindsektoren, yrkesfaglig videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Målet er å møte industriens kompetansebehov og utvikle læremateriell for ulike kompetanseprofiler og opplæringspakker, bl.a. ved hjelp av avanserte, digitale hjelpemidler og kunnskapsbaserte metoder. 

- Sammen med Energy Innovation og miljøet i Egersund Energy Hub, og de tekniske og maritime miljøene i Stavanger og Haugesund, binder vi sammen viktig og helhetlig kompetanse fra hele Rogaland for å bidra til økt fornybar energiproduksjon, sier Geir Tuftedal, rektor ved Fagskolen Rogaland i pressemeldingen.  – Vi skal over tid bygge kompetanse på et framvoksende område av nasjonal betydning for bruk av havområdene.

Sentralt i søknaden som er innvilget, står samarbeidet og det internasjonale perspektivet sammen med partnere fra Danmark, Nederland, Belgia og Irland. 
 
Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund