Altfor billig å forurense!

10.05.2021
Fra venstre: Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal (Hydro Karmøy), Rådgiver Karoline Sjøen Andersen (Olje- og energideperatmentet, Stortingskandidat H.), konferansier Siri Lill Mannes, Sentralbanksjef  Øystein Olsen (Norges Bank),  adm.dir Bernt Jæger (Næringsforeningen) og styreleder Leif Johan Sevland (Haugaland Næringspark mm) var representert i panelsamtalen.
 
Sentralbanksjefen gikk ut mot internasjonale utslipp i Festiviteten…
 
Haugesund Sparebank inviterte nylig til et større møte med Sentralbanksjef Øystein Olsen i Festiviteten.  I en samtale med konferansier Siri Lill Mannes, kom Olsen inn på at Norge og EU området har vært gode på å prissette CO2 utslipp, mens en i andre deler av verden kan slippe ut «fritt» uten at det medfører en kostnad for forurenser. Her mente han at økonomer kan spille en rolle med tanke på å skissere en løsning i forhold til dette. - Økonomenes rolle er ofte overdrevet, men akkurat dette er fullt ut løsbart, fremhevet Olsen, som også mener at vi her hjemme tar på oss et for stort ansvar av et globalt problem.

Med tanke på enkelte miljøorganisasjoner og MDGs ønske om en sluttdato for oljebransjen, mente han at en tvert imot må bruke denne næringens kompetanse for å få en glidende overgang til en mer bærekraftig fremtid; -Ny teknologi vokser frem på skuldrene til eksisterende teknologi, sa Olsen.

Sentralbanksjefen delte i stor grad optimismen som er kommet frem i flere spørreundersøkelser blant bedrifter. Det har blant annet også vært færre konkurser enn tidligere fryktet. I forhold til det hadde han et lite forbehold knyttet til at bedriftene den 31. oktober må gjøre opp for mva og arbeidsgiveravgift som til nå har vært utsatt.

I tillegg til Øystein Olsen var Geir Øivind Nygård (Oljefondet) Leif Johan Sevland (Haugaland Næringspark mm), Ingrid Heradstveit Guddal (Hydro Karmøy), Karoline Sjøen Andersen (rådgiver for Olje og energiminister Tina Bru, Stortingskandidat) og Bernt Jæger (NH) representert i panelsamtalen.

Bernt Jæger orienterte om situasjonen i næringslivet lokalt, og gav tilhørerne ferske tall fra Næringsforeningens medlemsundersøkelse som ble gjennomført i slutten av april.
Mentalisten og menneskekjenneren Vidar Hansen sto for underholdningen denne kvelden, og trakk frem flere fra salen som ble involvert i hans show, til stor begeistring fra salen.

Arrangementet ble, grunnet antallsbegrensninger tidlig fulltegnet. Gikk du glipp av dette har du mulighet til å se et opptak her.

Bilde under: Bernt Jæger fra Næringsforeningen orienterte om situasjonen i næringslivet lokalt.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund