Antall helt ledige går litt oppover

01.08.2022
Antall helt ledige går litt oppover, i følge Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland.
Haugesund øker mest på Haugalandet...
I følge en pressemelding fra NAV Marked Nord-Rogaland går antallet helt ledige oppover, og ledigheten i regionen vår samlet sett er nå på 1,5% helt ledige arbeidssøkere.

-Sesongvariasjoner gjør at vi alltid forventer litt oppgang i juli. Tilgangen av arbeidssøkere fra forskjellige hold er litt høyere enn vanlig, og svært få går ut i arbeid akkurat i juli. F.eks. har de fleste som får jobb nå oppstart i august en gang.  Men det er en del variasjoner mellom de forskjellige kommunene her. Haugesund har en relativt stor oppgang i antall helt ledige mens de mindre kommunene i indre deler av regionen har stabil eller litt nedgang i antallet helt ledige, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland. 

-Haugesund øker nå fra 1,7% til 2,0% helt ledige arbeidssøkere, og har med dette den største økningen. Vi passerer nå faktisk Stavanger igjen, og det er lenge siden vi lå over Stavanger i ledighet.  Med dette ligger de også igjen godt over både fylkessnitt og landssnitt som i juli er på 1,7% helt ledige. Karmøy har ikke så stor oppgang men går opp igjen til  1,4% helt ledige og ligger fortsatt lavest av alle store kommunene i Rogaland. Tysvær øker også en del til 1,3% . Vindafjord holder seg stabilt på lave 1,1% helt ledige arbeidssøkere. Suldal har nå 1,0% og Sauda har lave 0,6% helt ledige. Sauda og Bokn er eneste kommuner med nedgang i helt ledige arbeidssøkere. Bokn har sammen med Utsira nå så lave tall, at tallene ikke oppgis.Antall personer som deltar i tiltak reduseres også en del denne måneden på grunn av ferie, og vi har nå 120 arbeidssøkere som deltar i arbeidsrettede tiltak, sier Nilsen.

Det er en solid nedgang av delvis ledige denne måneden med hele 175 personer, og vi har i sum 281 personer som er delvis ledige. Årsaken til dette er i stor grad deltidsarbeidende som om sommeren får jobbe fullt eller får overgang til helt ledig fordi det er mindre arbeid til dem. Bildet er sammensatt med høyere andel helt ledige, men nedgang i tiltaksdeltakere og delvis ledige arbeidssøkere, i følge Nilsen.

Godt med utlyste stillinger

Mens det i Rogaland som helhet er en liten økning i antall utlyste stillinger sammenlignet med i fjor på samme tid, så er det en liten nedgang i Nord-Rogaland. I og med det var rekordutlysning i juli i fjor, så er det likevel ett høyt nivå nå i juli i Nord-fylket også. I sum hadde vi 518  offentlig utlyste stillinger i juli. Det er flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg (134), Ingeniør- og ikt-fag (66) og Reiseliv og transport (61). Haugesund har flest utlyste stillinger (341), etterfulgt av Karmøy (112), Vindafjord (31), Tysvær (14),  Sauda (10), Suldal (7), Utsira (2) og Bokn (1) i følge Nilsen.

-Hvis vi ser på tilgangen på arbeidssøkere denne måneden, så er det viktig å minne bedriftene på at det nå kan ha kommet tilgang på arbeidssøkere som er ferdige med utdanningsløp, eller som er ferdige i prosjekter og vikariater, og som kan ha kompetanse som er etterspurt. Så vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft til å lyse ut sine stillinger på Arbeidsplassen.no og/eller å ta kontakt med oss for å sjekke ut muligheter for rekrutterings- og inkluderingssamarbeid. Vi har også fortsatt mange arbeidssøkere som vi kan samarbeide med bedriftene om å få kvalifisert opp. Jeg tror det blir viktig for bedrifter som har behov for arbeidskraft, å være villig til å gjøre mer opplæring selv nå enn tidligere, og tenke litt nytt for å sikre seg arbeidskraft som faktisk kan læres opp, selv om det gjerne kan ta lengre tid. Så kontakt oss gjerne; Det kan bli en vinn vinn situasjon for alle, avslutter Nilsen.

Under: Tabell som viser ledighet pr.kommune i Nord-Rogaland pr.juli 22.
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund