AOF mottar 3,4 millioner kroner i støtte

13.10.2023
Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder får 3.4 millioner kroner i støtte for innovative utdanninger innrettet mot fremtidens industri
I en industri i sterk utvikling, der behovet for spesialisert kompetanse stadig vokser, mottar Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder betydelig støtte for å bidra aktivt i denne utviklingen. 

Nye utdanningsløp vil bli tilgjengelige fra høsten 2024:

Havvind – Konsept og Mulighetsrom:
Dette programmet inkluderer tre moduler á 10 studiepoeng og har vært utviklet i samarbeid med  Deep Wind Offshore, Aker Solutions, Moreld Ocean Wind, Marie Aluminium og Utsira Kommune.

HMS i komplekse virksomhetsmodeller i petroleumssektoren: 
Programmet har også tre 10-studiepoengs moduler, med partnerskap fra Aibel, Aker Solutions, Odfjell Drilling, KCA Deutag og AF Offshore Decom.

Transport av elektrisk kraft over større avstander: 
Dette programmet, som innebærer én modul på 10 studiepoeng, har dratt nytte av samarbeid med Fagne, Deep Wind Offshore, BKK, Glitre Nett, Sunnhordaland kraftlag, Statnett sentralt og Solenergiklyngen.

- Å sikre tilgang på relevant kompetanse og gode fagarbeidere i årene som kommer vil være avgjørende for den norske havvindsatsingen. Norge har ledende offshore- og maritim kompetanse, der mye er overførbart til havvind. Likevel vil det være behov for kompetanseheving innen ulike fagdisipliner. Vi ønsker å støtte opp om og bidra til å utvikle ekspertise lokalt sammen med utdanningsinstitusjoner i regionen,
uttaler prosjektdirektør i Deep Wind Offshore, Kjetil Jacobsen.

Utdanningsprogrammene vil bli tilgjengelige både som stedsbaserte og nettbaserte tilbud og vil være gratis for studenter. Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder har i søknadsprosessen samarbeidet nært med flere bransjeaktører og Rogaland Fylkeskommune for å sikre relevant og bransjespesifikt innhold som møter aktuelle kompetansebehov.

Arbeidet med å utvikle de nye utdanningsprogrammene starter nå, og vil utføres i tett samarbeid med samarbeidspartnerne. Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder ser med glede frem til å kunne imøtekomme industriens kompetansebehov og tilby disse innovative og fremtidsrettede utdanningsprogrammene.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund