Arbeiderpartiet lanserte Eksportløft 2030 hos Imenco

17.02.2022
God stemning under lanseringen av eksportløft 2030.
Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen (arbeiderpartiet), Geir Egil Østebøvik (Imenco), Rune Bringedal (Imenco) og Sigmund Lier (Ordfører Tysvær).
Vi må rigge oss for å eksportere produkter, ikke bedrifter.
Norge har gjennom hele sin historie vært avhengig av eksport, og norsk eksport på 1 100 milliarder kroner legger grunnlag for inntekter, velferd og 1 av 5 norske arbeidsplasser. I perioden fra år 2000 – 2008 doblet eksporten seg, men siden 2008 har eksportveksten vært tilnærmet ikke-eksisterende, og Norge har nå Vest-Europas laveste eksport som andel av BNP. 

Som svar på denne utviklingen, lanserte Arbeiderpartiet sitt Eksportløft 2030, hos Tysvær-bedriften Imenco torsdag. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, la frem satsingen. 

-Det er ikke tilfeldig at vi velger å legge frem denne satsingen i Tysvær. Vestlandet har landets desidert største eksportvirksomhet per sysselsatt, også når vi ser bort fra olje og gass, innledet Kjølmoen. 

Hovedbudskapet i eksportløftet er å øke fastlandseksporten med 50% frem mot 2030. For å få til dette peker Arbeiderpartiet på en mer aktiv næringspolitikk, å bygge på det vi allerede er gode på (bransjer og regioner), flere fagarbeidere, satsing på infrastruktur og styrking og restrukturering av virkemiddelapparatet. Som forutsetning for å lykkes, understreker de at de vil lytte til bedriftene. 

- Dette er gode planer, men vi er helt avhengig av at de følges opp av konkrete tiltak. For oss er en av utfordringene tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft, både fagarbeidere og med høyere utdanning. Et annet viktig innspill er at virkemiddelapparatet må utvikles til å treffe bedre mellomstore bedrifter som oss, og ikke minst at støttemulighetene for kommersialisering og prosessene etter utvikling må styrkes, kommenterer Rune Bringedal, CEO i Imenco. 

Tysværordfører Sigmund Lier understreket at regionalt samarbeid også er en viktig del av bildet, og er opptatt av at kommunene i regionen sammen må jakte arbeidsplasser som trigger eksportvirksomhet. Han trekker frem infrastruktur, herunder tilgang på nok kraft, som en av kampene som må kjempes i fellesskap.

- Vi må rigge regionen slik at vi legger til rette for eksport av produkter, ikke bedrifter, oppsummerte Lier. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund