Arbeidsledigheten i Rogaland falt kraftig i februar

25.02.2022
Fjerningen av de strenge koronarestriksjonene som ble innført i midten av desember i fjor har gitt en rask reduksjon i arbeidsledigheten. 
Mengden offentlig utlyste stillinger fortsetter å stige.
Gjenåpningen av samfunnet resulterte i en kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Rogaland i februar. På én måned har det blitt 850 færre helt ledige i fylket. I Nord-Rogaland er det nå i underkant av 1000 personer som er helt ledige, mens 644 personer er delvis ledige, heter det i en pressemelding fra NAV Rogaland.

Mengden offentlig utlyste stillinger fortsetter å stige. Mens økningen i sum i Rogaland er på 18%, så er stigningen i Nord-Rogaland på 26% i februar, og det ble lyst ut akkurat 1000 stillinger. Flest utlyste stillinger denne måneden finner vi innen helse, pleie og omsorg (230),  Reiseliv og transport (149) og Utdanning (100).

- Også i februar er noe av de utlyste stillingene ferievikariater og lærlingestillinger, men ikke i helt samme store volum som i januar. Det lyses ut stillinger innen alle bransjene nå, så det er god bredde i jobbmulighetene, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland. 

Nilsen kommer med en oppfordring til bedrifter om å ta kontakt dersom de sliter med å få tak i den ønskede arbeidskraften. NAV har mange forskjellige typer virkemidler som kan være aktuelle å bruke dersom en finner kandidater å samarbeide om som kanskje har delkompetanse eller alternativ kompetanse

- Det er også viktig for arbeidssøkere som har vært ledig over tid å vurdere om de bør ta større grep for å få økt kompetansen sin. I disse dager er det søknadsfrister for både videregående skole og høyskoler/universitet. Dette kan virke krevende for mange på kort sikt, men vil kunne bidra til trygg og langvarig arbeidstilknytning i mange år fremover etter endt utdanning/fagbrev. Studiefinansieringen i Norge gir ofte gode muligheter til å kunne stoppe opp litt og ta ordinære studier også for voksne folk. Så jeg anbefaler sterkt at de tar den vurderingen i alle fall, da behovet for kompetanse blir stort i mange bransjer i årene fremover, avslutter Nilsen. 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund