Årsresultat preget av uvanlig høye kraftpriser

02.05.2022
Konsernsjef Olav Linga legger frem tidenes beste årsregnskap.
Foto: Haakon Nordvik
Haugalands Kraft med det beste årsresultatet i konsernets historie
Haugaland Kraft hadde i 2021 en omsetning på 3,7 mrd. kr og et resultat etter skatt på 945 mill. kr. Dette er betydelig opp fra 2020, da omsetningen endte på 1,7 mrd. kr og resultat etter skatt endte på 240 mill. kr. De fleste forretningsområdene har positiv resultatutvikling, men det er spesielt kraftproduksjonen i det 60 % eide datterselskap Sunnhordland Kraftlag som drar opp resultatet. Kraftprisen i vårt område var i snitt nesten 8 ganger høyere enn i 2020. Oppnådd pris på fritt omsettelig kraft var 83,9 øre/kWh mot 10,7 øre/kWh i 2020. Konsernets overskudd fra vannkraftproduksjonen økte fra 2 mill. kr i 2020 til 703 mill. kr i 2021. Haugaland Kraft er i 2022 verdsatt til 12 mrd. kr, opplyser konsernet i en pressemelding

Mer enn noe annet var det den høye kraftprisen som bidro til at Haugaland Kraft-konsernet i fjor oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne, uttaler konsernsjef Olav Linga i pressemeldingen. 2021 ble et historisk godt år for produksjonsselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL), som Haugaland Kraft er majoritetseier i. Våre andre forretningsområder opplevde også vekst og gode resultater. I 2021 passerte vi 60.000 fiberkunder sammen med våre partnere, og er den ledende leverandøren av stabilt fibernett i vår region. Dette viser at satsingen på «morgendagens infrastruktur» har vært et klokt valg, sier konsernsjef Olav Linga.

Totalt i konsernet ble det i 2021 investert for nær 1,1 mrd. kr. Av dette ble 340 mill. kr investert i strømnettet i Fagne AS sitt konsesjonsområde som forsyner nær 90.000 nettkunder. Nettselskapet Fagne har i flere år investert tungt for å imøtekomme det økende behovet for fornybar energi. Nettleieinntektene er helt avgjørende for å ivareta denne samfunnskritiske infrastrukturen og bidro i 2021 til finansieringen av en rekke viktige prosjekter.

Selskapet har jobbet systematisk med bærekraft de siste årene. Beslutningen om å ansette en egen bærekraftsansvarlig skal sikre fortsatt god fremdrift innenfor våre satsingsområder for økt bærekraft. Stillingen vil få et stort og viktig ansvar for å følge opp og videreutvikle konsernets plan for økt bærekraft og kompetanse på dette området.

Gode resultater bidrar til å trygge eksisterende, samt å skape nye arbeidsplasser i regionen. Selskapet har passert 500 ansatte, alle dyktige og engasjerte fagfolk som jobber spredt rundt om i regionen. Lønnsom drift gir også betydelige regionale ringvirkninger, bl.a. i form av kjøp av lokale varer og tjenester og skatteinntekter til kommunene. Konsernet kjøpte i fjor varer og tjenester gjennom lokale underleverandører for over 600 mill. kr. Å støtte opp om lokalt næringsliv ved å «handla hima» er viktig for Haugaland Kraft, som skal bidra til en sterk og attraktiv region.

Generalforsamlingen har vedtatt utbytte på 330 mill. kr til eierne. Utbyttet til de kommunale eierne kommer innbyggerne til gode, bl.a. ved å finansiere velferdstilbud som skole og omsorgstjenester.

Hele årsrapporten kan leses HER
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund