Årsresultat preget av uvanlig lave kraftpriser

30.04.2021
Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.
Uvanlig lave kraftpriser satte sitt preg på Haugaland Krafts årsresultat i 2020...
Uvanlig lave kraftpriser satte sitt preg på Haugaland Krafts årsresultat i 2020 i følge en pressemelding fra selskapet.Vekst og gode resultater i de øvrige forretningsområdene viser at flere bein å stå på har vært en vellykket strategi for konsernet.

Haugaland Kraft hadde i 2020 en omsetning på 1,7 mrd. kr. og et resultat etter skatt på 240 mill. kr. Dette er betydelig ned fra 2019, da omsetningen endte på 2,4 mrd. kr. og resultat etter skatt endte på 599 mill. kr. Nedgangen skyldes i hovedsak svært lave kraftpriser i 2020. Kraftprisen i vårt område var i snitt 75 prosent lavere enn i 2019. Gjennomsnittlig områdepris ble så lav som 9,8 øre/kWh.
En må helt tilbake til 1993 for å finne lavere pris (8,2 øre/kWh). Konsernets overskudd fra vannkraftproduksjonen falt som følger fra 259 mill.kr i 2019 til 2 mill.kr i 2020.
En koronarabatt på 30 millioner kroner til våre strøm- og fiberkunder påvirket også resultatet for 2020. Regnskapet for 2019 var også preget av positive utslag som følge av myndighetsbestemte endringer i pensjonssystemet. Hensyntatt dette, har virksomheten med unntak av produksjonen hatt en positiv resultatutvikling til tross for et utfordrende år, i følge selskapet.

- Haugaland Kraft har utvidet forretningsvirksomheten betydelig i løpet av de siste årene. I dag har vi fire bein å stå på: produksjon, distribusjon og salg av strøm samt fiberbredbånd. Dette har vært en bevisst strategi for å være mer robuste overfor svingninger i markedet, At vi leverer et svært solid resultat til tross for de eksepsjonelt lave strømprisene i 2020, viser at vi har lykkes, sier konsernsjef Olav Linga.

Mange nye medarbeidere i 2020
Gode resultater bidrar til å trygge eksisterende, samt å skape nye arbeidsplasser i regionen. Konsernet ansatte 38 nye medarbeidere til faste stillinger, og hadde ved årsslutt drøyt 40 lærlinger og praksiskandidater fra Nav.

- Å utdanne fremtidens fagarbeidere og bidra til et inkluderende arbeidsliv er noe av det viktigste vi kan gjøre i nedgangstider, sier Linga.
Lønnsom drift gir også betydelige regionale ringvirkninger, bl.a. i form av kjøp av lokale varer og tjenester og skatteinntekter til kommunene. Konsernet kjøpte i fjor varer og tjenester gjennom lokale underleverandører for 360 mill. kr. Å støtte opp om lokalt næringsliv ved å «handla hima» er viktig for Haugaland Kraft, som skal bidra til en sterk og attraktiv region. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 231 mill. kr til eierne. Utbyttet til de kommunale eierne kommer innbyggerne til gode, bl.a. ved å finansiere velferdstilbud som skole og omsorgstjenester.

Store investeringer i strømnettet
Totalt i konsernet ble det i 2020 investert for nær 1,1 mrd kr. Av dette ble 482 mill. kr. Investert i strømnettet i Haugaland Krafts konsesjonsområde, som forsyner nær 90.000 nettkunder. Nettselskapet har i flere år investert tungt for å imøtekomme det økende behovet for fornybar energi. Nettleieinntektene er helt avgjørende for å ivareta denne samfunnskritiske infrastrukturen, og bidro i 2020 til finansieringen av en rekke viktige prosjekter.

Noen eksempler er:
-Byggingen av 20 kilometer med nye kraftlinjer mellom Mauranger i Kvinnherad kommune og Jondal i Ullensvang kommune. De nye linjene sikrer robust strømforsyning til innbyggerne i området og legger til rette for ny vannkraftproduksjon i Ullensvang kommune.
-Oppgraderingen av Flotmyr transformatorstasjon i Haugesund. Kapasiteten økes fra 63 til 100 MVA, noe som er nødvendig for å imøtekomme nye behov som landstrøm til Aibel og Karmsund Havn på Risøy og nytt sykehus.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund