Bedre oversikt gir resultater

25.08.2022
Førsteamanuensis Morten Høie Abrahamsen fra BI kommer til Haugesund fredag 9. september for å snakke om visualisering av nettverk og hvilke ringvirkninger det kan gi. 
Påfyll-aktuelle Morten H. Abrahamsen fra BI mener nettverkskart gir bedre beslutningsgrunnlag.
Det er et relativt nytt forskningsområde, sett i historisk sammenheng, dette å tegne nettverksbilder for å skaffe seg bedre oversikt og ny innsikt, og fortsatt vet man ikke nok om sammenhengen mellom nettverksbilder og lederes beslutninger. Men – førsteamanuensis Morten H. Abrahamsen og professor Lars Huemer ved Handelshøyskolen BI gjennomførte i 2011-2014 en studie for å se nærmere på dette.

De tok utgangspunkt i en ledergruppe i markedsavdelingen i et stort norsk industrikonsern. Deltakerne ble bedt om å lage nettverksbilder for bedriften sin, og deretter bruke disse til å lete etter muligheter for videreutvikling.

Gjennom påfølgende gruppe- og individuelle intervjuer avdekket de hvilken innsikt deltakerne fikk, samt hvilke strategiske beslutninger de tok. Noen av funnene er kortfattet skissert under:
  1. Visualisering av nettverket førte til bedre oversikt og en systematisk beskrivelse av kompleksiteten. Dette gjorde at de så sine omgivelser med nye øyne og oppdaget nye muligheter for verdiskapning.
  2. Nye nettverksbilder resulterte i flere beslutninger: Omorganisering for å jobbe mer langsiktig med kundene, nye møteplasser ble skapt og de fikk tettere kundedialog. Det siste førte til utvikling av nye produkter bedre tilpasset kundenes behov.
Dessuten viste det seg at bedriften også samarbeidet med eksisterende kunder for å finne nye kunder.

Morten Høie Abrahamsen fra BI kommer til Haugesund og Næringsforeningen fredag 9. september. Da vil han holde foredrag der han forklarer mer om hvordan man kan overføre kunnskapen til egen bedrift, tegne nettverkskart, få oversikt og ta bedre strategiske beslutninger – noe som igjen kan føre til en videreutvikling av bedriften.

Her kan du lese mer om arrangementet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund