Betydelig nedgang i ledigheten i Nord-Rogaland

30.04.2021
...men én gruppe bekymrer NAV-lederen
-Det er flere ting denne måneden som i sum gir oss ett godt knepp i riktig retning med nedgang i ledighet, ingen varsel om nedbemanninger og godt med utlyste stillinger.

Slik oppsummerer leder i NAV Marked Nord-Rogaland tallene fra månedens NAV-rapport.
 
Avslutningen av de strengeste smitteverntiltakene bidrar denne måneden til å redusere ledigheten betydelig i Nord-Rogaland. Nedgangen for alle ledige er på 365 personer.

-Men dette er foreløpig ikke like mange som ledigheten steg med forrige måned når smitteverntiltakene ble iverksatt, kommenterer Lie Nilsen.

Hun bekymrer seg derimot over langtidsledigheten.

-Vi oppfordrer fortsatt sterkt de som har gått lenge uten arbeid å nøye vurdere årsaken til dette. Koronasituasjonen har gitt store deler av samfunnet ett ekstra gir i omstillingstakt også, og dette kan medføre at en del som har falt ut av arbeid kan få problemer med å komme inn igjen dersom de ikke får gjort noen kompetansegrep. Og da er det personer med liten eller ingen utdanningsbakgrunn som ser ut til å være mest utsatt, sier hun.

-Vi håper økningen i søknad til utdanning kan være ett resultat av dette også, men det ser vi antakelig ikke helt resultatene av før august/september når skolestart for fulltidsstudier går i gang, legger hun til.
 

Karmøy med størst nedgang


Det er en nedgang helt ledige arbeidssøkere i alle kommunene på Haugalandet. Karmøy hadde størst nedgang blant helt ledige og gikk nå ned til 2,9%.

Haugesund har 3,9% helt ledige arbeidssøkere. Dette er godt over fylkessnittet som er på 3,4%, men under landssnittet som nå er på 4,0%.

Utsira har få personer ledige, men ligger likevel på 3,8%. Tysvær hadde også en kraftig nedgang i andel helt ledige og har nå 2,5%.

På nederste del av tabellen finner vi Vindafjord med 2,0%, Sauda med 1,3% og Suldal som igjen er helt nede på 1,1% helt ledige. Bokn har nå så lavt antall helt ledige at tall er under grenseverdi som oppgis.
 
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto Andel
Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 760 116 876 617 1493 3,9% 0,6% 4,5% 3,2% 7,7%
Utsira 4 * 4 * 4 3,8% * * * 3,8%
Rogaland 8715 1489 10204 5638 15842 3,4% 0,6% 4,0% 2,2% 6,2%
Karmøy 619 85 704 556 1260 2,9% 0,4% 3,3% 2,6% 5,9%
Tysvær 142 36 178 110 288 2,5% 0,6% 3,1% 1,9% 5,0%
Vindafjord 96 17 113 81 194 2,0% 0,4% 2,4% 1,7% 4,1%
Sauda 31 8 39 26 65 1,3% 0,3% 1,6% 1,1% 2,7%
Suldal 21 10 31 19 50 1,1% 0,5% 1,6% 1,0% 2,6%
Bokn * * * 8 8 * * * 1,8% 1,8%
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
-Nedgang helt ledige var i antall på 671 personer. Men alle disse gikk ikke ut i fullt arbeid. En stor gruppe gikk over i delvis arbeid og denne gruppen økte derfor med 280 personer. Disse er fortsatt arbeidssøkere til fullt arbeid. Hvis vi summerer alle ledige i Nord-Rogaland, så har vi 3362 arbeidssøkere , sier Lie Nilsen.
  
Ifølge Lie Nilsen NAV heller ikke mottatt varsel om permitteringer i April.

-Vi har ikke mottatt noen større varsel om permitteringer eller oppsigelser denne måneden. Dette er jo ett godt signal også med tanke på ledighetsutviklingen for neste måned, sier hun.
 

Utlyste stillinger


Lokalt hadde NAV totalt 854 utlyste stillinger. Dette er NAV lederen godt fornøyd med.

-Sammenligner vi med i fjor samme måned så er det over en dobling i vår region, sier hun.

Det er flest utlyste stillinger innen bygg- og anlegg (148) og helse, pleie og omsorg (121) og industri (113).  Haugesund hadde flest utlyste stillinger (510).  Ser også en fin trend med økning av utlyste stillinger innenfor reiseliv og transport hvor det lyses ut 65 stillinger, serviceyrkene med 59 stillinger og butikk og salgsarbeid  med 56 stillinger.

-Alle disse har jo vært blant de utsatte næringene er det er derfor en betydelig økning sammenlignet med april i fjor. Dette ser jeg på som tegn til lysning i flere av de bransjene som har vært mest utsatt gjennom koronaperioden og som også er bransjer som ikke har tradisjon for å lyse ut alle stillinger. Når man ser på de utlyste stillingene i sum, så er det stor overvekt av stillinger som har tydelige krav til kompetanse i for eksempel form av fagbrev og/eller høyere utdanning. Så her er det en del mismatch nå sett opp imot deler av de langtidsledige for eksempel, sier hun.
  
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund