Bjørn Tollefsen går til Helgevold Gruppen

22.09.2022
Daglig leder i Helgevold Elektro, Anne Marit Helgevold Heggebø og Bjørn Tollefsen, påtroppende konsernleder i Helgevold Indutri Invest  
Fortsetter i rollen som kommunedirektør i Etne kommune ut året.
 
 
Som en del av en prosess for å styrke Helgevold Gruppens konkurransekraft i markedet, går styreleder Bjørn Tollefsen over i en operativ rolle som konsernleder i Helgevold Industri Invest - eierselskapet til Helgevold Elektro.

Bjørn Tollefsen har hatt en lang karriere i industrien, blant annet som verftsdirektør og konserndirektør i Aibel. I den perioden Bjørn var leder i Aibel ble det levert noen av landets største industriprosjekter, slik som byggingen av plattformene Johan Sverdrup og Gudrun. Tollefsen kjenner Helgevold Gruppen godt allerede gjennom rollen som styreleder, som han har hatt i et drøyt år.
 
Bakgrunnen for rekrutteringen er behovet Helgevold Gruppen ser i en markedssituasjon som bærer med seg urolige tider, men som først og fremst byr på muligheter for selskapet.
- Helgevold Gruppen har vært en av vinnerne i vår region takket være solide leveranser fra utrolig mange dyktige og lojale ansatte. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene og stadig nye og større oppdrag. Samtidig påvirkes markedet av rekordhøye energipriser, logistikkutfordringer, renteøkninger og inflasjon. Dette gir både kundene og oss utfordringer som må løses, men også mange muligheter. Vi skal satse og utvikle oss, og i den gjeldende markedssituasjonen kan vi gjøre smarte grep som utvikler selskapet og vår konkurransekraft. Bjørn Tollefsen  har i rollen som styreleder vært en solid bidragsyter med sin lange erfaring fra industri og offentlig sektor. Vi er veldig heldige og glade for å få han over i en operativ rolle der han kan sette kraft bak planer som vil styrke Helgevold Gruppen fremover, sier Anne Marit Helgevold Heggebø, daglig leder i Helgevold Elektro og en av  eiere av Helgevold Gruppen.
 
Tollefsen vil gå inn i rollen som konsernleder for Helgevold Industri Invest AS den 1. januar 2023. Dette selskapet er 100 prosent eier av Helgevold Elektro AS og Helgevold Elektro Haugesund AS, samt majoritetseier i Ystanes Elektro AS.
 
- Helgevold Gruppen er et ekstremt spennende selskap med sin sterke posisjon i en tid der elektrifisering, styring og det grønne skiftet er øverst på agendaen. Dette gjelder både for husholdninger som har ønsker seg solceller eller bruke smarthusteknologi, til de store prosjektene i bedriftsmarkedet der Helgevold er en totalleverandør. Med eiere som er villige til å utvikle selskapet, ser jeg mange spennende muligheter, sier Bjørn Tollefsen , og legger til:
 
- Jeg har med meg mange år som leder i industrien og erfaringen fra offentlig administrasjon der jeg er kommet på innsiden av hvordan samfunnsbeslutninger fattes. Fra tiden i Aibel har jeg også god kjennskap til elektrofaget, og ser frem til å bli enda bedre kjent med offensive og dyktige medarbeidere, sier Bjørn Tollefsen.Fakta om Helgevold Gruppen
* Er den desidert største og ledende automasjon- og  elektroentreprenøren på Haugalandet.
* Helgevold Elektro AS ble etablert i 1987
* Konsernet består av Helgevold Elektro AS, Helgevold Elektro Haugesund AS og Ystanes Elektro AS
* Overtok i sommer industriavdelingen til Seam
* Har om lag 250 ansatte
* Lokalisert i ti kommuner på Haugalandet, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger. Hovedkontor i Vindafjord
 
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund