DeepOcean får millionstøtte

29.11.2023
Illustrasjon, ubemannet fartøy inspiserer flytende havvindmøller
Banebrytende prosjekt i DeepOcean får millionstøtte av Ulla-Førrefondet Rogaland.

Haugalandet, kjent for sin maritime arv og innovative næringsliv, står nå overfor et spennende teknologisk skifte innen havvindindustrien. DeepOcean, en ledende aktør innen undervannsteknologi, har tatt initiativ til et banebrytende prosjekt støttet av Ulla-Førre Fondet for å revolusjonere inspeksjonen av havvindparker.

 

-Regelmessig inspeksjon av havvindparker og tilhørende strømkabler er avgjørende for å oppdage og håndtere mulige problemer som slitasje, korrosjon og skader forårsaket av ytre påvirkninger. Dette hjelper til med å unngå uventede strømbrudd og reduserer økonomisk tap både for fornybar energisektor og samfunnet generelt, sier teknologisjef i DeepOcean Kristoffer Johansen.

 

I dag benyttes store skip for inspeksjoner, noe som ikke bare medfører høye kostnader, men også betydelige miljøutslipp. DeepOcean har identifisert behovet for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv løsning som svarer på dagens utfordringer og oppfyller fremtidens bærekraftsmål. 5,2 millioner NOK er bevilget fra Ulla-Førrefondet Rogaland til «Ocean Inspector» der Maria Teige skal lede prosjektet som skal undersøke nye løsninger for industrien.

 

-DeepOcean sin foreslåtte løsning er å bruke et ubemannet fartøy, USV, sammen med en undervannsfarkost som kan tilby tjenester i hele det globale havvindmarkedet. Vi ønsker og tilby inspeksjon av bunnfaste og flytende vindparker, men aller viktigst er det lokale markedet med flytende vindmøller, sier Maria Teige, senior teknologiingeniør i DeepOcean.

 

Prosjektet har som visjon å etablere norsk teknologi og tjenester som den foretrukne løsningen for inspeksjon og vedlikehold av strømkabler, eksportkabler og vindmøller i Norge og Europa. DeepOcean har nå fått støtte for vitenskapelig å teste ulike alternativer og deretter kommersialisere det mest lovende produktet.

 

Første fase av prosjektet vil innebære grundig testing og forskning. Dette inkluderer studier av værdata, design og testing av fartøysmodeller og sensorer, samt operativ testing ved testsenteret for autonome fartøy i Haugesund og MetCenteret.

-Fase to blir kommersialisering av produktet som kommer ut av dette prosjektet, og det blir et utviklingsprosjekt for fremtiden, legger Maria Teige til.

 

DeepOcean ser frem til å samarbeide med lokale aktører i Haugesund og globale kunder, for å realisere denne visjonen. Med støtte fra Ulla-Førre Fondet blir dette nyskapende prosjektet en drivkraft for bærekraftig utvikling og vekst i Haugalandets næringsliv.Maria Teige, senior teknologiingeniør i DeepOcean skal lede prosjektet som har fått støtte fra Ulla-Førrefondet Rogaland

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund