Deltok for første gang

19.08.2022
Havnedirektør Tore Gautesen holdt innlegg under Arendalsuka. Foto: Karmsund Havn
Nyttige dager på Arendalsuka for Karmsund Havn
Havnedirektør Tore Gautesen var invitert til å holde innlegg om «Nullutslippshavn og økt transport – med private eller offentlige eiere?».

Hovedpoengene i innlegget til Gautesen var et ønske om en sterk vestlandsregion med enda tettere samarbeid på hele vestlandet, konsolidering og spesialisering; at containere og ro-ro (trailere) i større grad sendes via huber, bærekraft som en integrert del i alt, og investering og høyt ambisjonsnivå.

– Vi har ikke hatt arrangement i egen regi, men har deltatt på en rekke ulike møteplasser som omhandler relevante tema innen maritim sektor, uttaler Osmundsen, og poengterer at det har vært nyttig å treffe representanter fra både fra politikken, organisasjoner, næringsliv og de fleste andre store havner.

– Å være til stede i Arendal har gjort det mulig å få korte møter med en del relevante beslutningstakere det ellers ville blitt vanskeligere å få møtt, legger Gautesen til

Neste år ønsker duoen seg en felles satsing fra et samlet vestland, med Bergen, Haugalandet og Stavanger, og mange deltakere fra regionen vår.

– Det er vi helt sikre på kunne fått god oppslutning og ville inneholdt mange interessante arrangementer, avslutter havnedirektøren.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland