Dempet optimisme

23.10.2023
Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen fra Sparebank 1 SR-Bank la frem Konjunkturbarometeret i Haugesund.

Fortsatt godt med arbeid i regionen ifølge Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SR-Bank.

Sparebank 1 SR-Bank ASA presenterte høstens Konjunkturbarometer i en fullsatt sal i Sparebank 1 SR-Banks lokaler mandag morgen denne uken i Haugesund. Inflasjonen har løpt løpsk og rentehoppene har stått i kø gjennom hele sommeren og høsten. Hvordan merker bedriftene økningen; tjener de fortsatt penger? Og hvilke grep tas for å møte det økte kostnadsnivået?
 

Hovedindeksen i høstens Konjunkturbarometer, som sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen la fram, viser at de fleste bedriftene i Sør-Norge forventer å stå godt gjennom det kommende året.

Den ferske målingen Kyrre M. Knudsen og SR-bank la fram, viser også at bedriftene venter økt omsetning og planlegger for ytterligere ansettelser. Samtidig viser undersøkelsen at det er press på lønnsomhet og at nivået på investeringer er lavt.
-Å få kontroll på inflasjonen er det viktigste vi kan gjøre for økonomien i Norge, sa Knudsen til et lyttende publikum.
-Rentehevinger er ett konkret tiltak for å dempe inflasjonen, men om det kommer flere rentehveninger fra Norge Bank er noe usikkert. 

Ifølge Knudsen er det sterk konkurranse om arbeidskraft i regionen, noe som også kan føre til høyere lønnsvekst enn ønskelig og dermed mindre kontroll på inflasjonen.
 

Undersøkelsen viser også til dels store bransjeforskjeller; energibedriftene er de mest positive, industrien går godt, mens det innen bygg og anlegg tyder på en fortsatt krevende utvikling.

Med det bakteppet, sørget daglig leder Asle Skjærstad i A. Utvik for en nyttig og konkret oppdatering av nyboligmarkedet i regionen. Leder Runar Aarekoll i EM1 Haugalandet delte på sin side status for bruktbolig og hytter.
 

Megler Arvid Berge i rente- og valutaavdelingen i SR-Markets presenterte ferske prognoser for rente- og valutamarkedene ifm. møtet.

Daglig leder Asle Skjærstad fra A. Utvik AS snakket blant annet om nyboligmarkedet i regionen
 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund