Det handler om ledelse!

02.02.2023
Det handler om ledelse, når professor Anders Dysvik inntar scenen på haugalandskonferansen 10. mars
Langt fra alle gjør det som skal til for å leve opp til festtalene, hevder Professor Anders Dysvik, som står på scenen på Haugalandskonferansen 10. mars
 
– Enkelte organisasjoner opptrer overraskende inkompetent når de skal få de ansatte til å oppleve seg selv som ressurser og viktige bidragsytere i jobbhverdagen sin. Det lønner seg sjelden, hverken i gode eller litt mer krevende tider – og definitivt ikke på sikt, hevder han.   

Den norske BI-professoren er en bauta innenfor lederutvikling. Han har vært involvert i en rekke norske og internasjonale forskningsprosjekter på ledelse og lederutvikling. Han har en rekke publikasjoner i A-rangerte internasjonale tidsskrifter - og står bak flere bøker om lønnsomhet, produktivitet, innovasjon og endring gjennom menneskelige ressurser. 
Dysvik har også bakgrunn fra det private næringslivet samt 7 års erfaring fra Luftforsvaret.

Kunnskap og humor
… Og ikke minst er han anerkjent for sin evne til å dele nyttig teori og praksis for ledere og beslutningstakere, gjennom kurs og foredrag.
Anders Dysvik er noe så unikt som en underholdende og morsom professor – med vitenskapelig dokumentasjon på alt han påstår og sier – og som gir inspirerende foredrag om ledelse som virker!
-Faglig tyngde,  godt forankret i praktiske eksempler og en passe dose humor i tillegg, sies det om han!   

Fremtidsrettede ledere
Han ledet det store ekspert-utvalget som i 2021 utarbeidet Abelia-rapporten om fremtidsrettede arbeidsgivere. Rapporten slo fast at organisasjoner som evner å tiltrekke og beholde kompetente ansatte, har en klar tendens til å få mer produktive medarbeidere som sikrer bedriften både godt omdømme og lønnsomhet.

-Fremtidsrettede arbeidsgivere gir fleksibilitet, meningsfylt arbeid og tør å eksperimentere, sier Dysvik om funnene i rapporten – og tilføyer; Rapporten viser 8 faktorer som særpreger gode og fremtidsrettede organisasjoner:
  • Eksperimenterer og er positiv til endring
  • Utøver tillitsbasert ledelse
  • Legger til rette for mangfold og inkludering
  • Tilbyr arbeid med mening
  • Skaper arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet
  • Tilrettelegger for en velfungerende, fleksibel arbeidsplass
  • Investerer i kompetanse og ansattes utvikling
  • Utvikler en plan for lengre arbeidsliv
Dysvik trekker spesielt fram tillitsbasert ledelse, som en sentral faktor, eller sagt på en annen måte; .
- Tillitsbasert ledelse er svaret. Hva var spørsmålet?
- Tillitsbasert ledelse handler absolutt ikke om «fullt frislipp», utdyper han. Det er frihet innenfor avklarte rammer og forventninger. Det er trygge ansatte som vet hva som forventes av dem – og tar kloke valg innenfor de rammene. Dette er definitivt ikke nytt, men det blir bare enda viktigere etter hvert som digitaliseringsprosesser gjør arbeidsplassene – og arbeidsdagene mer fleksible.

Dårlig ledelse kan bli tydeligere i krevende tider.  
På Haugalandskonferansen vil Dysvik bl.a snakke om ledelse i usikre tider.
-Mye tyder på at i krevende tider, så er jobbtilfredshet enda mer gunstig for bedriftens verdi og meravkastning. En av de mest verdifulle egenskapene en leder kan ha, er evnen til å stå og lede støtt når usikkerheten dominerer, hevder professor Anders Dysvik, som ser fram til å delta på konferansen.

-Jeg ser fram til et gjensyn med Haugalandet – og til å sette mitt avtrykk, i form av gode verktøy - og til å dele tanker og perspektiver gjennomk mitt foredrag denne dagen. 

Jeg gleder meg også til å få med meg resten av det spennende programmet for dagen, avslutter professor Anders Dysvik.

Her kan du lese mer om programmet

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund