Din mening teller!

23.06.2023
Rogfast skal stå ferdig i 2033. Det er rundt ti år siden siste konsekvensutredning, nå er det på tide med en ny. Bedrifter inviteres til å delta.
Her kan du delta i Rogfast-analysen Prognosesenteret gjennomfører på oppdrag for NH, Regionrådet og Rogaland Fylkeskommune
Viktig melding fra Prognosesenteret:

Til medlemsbedrifter og mottakere av Næringsforeningens nyhetsbrev:
I forbindelse med utbyggingen av Rogfast-forbindelsen, som etter planen skal stå ferdig i 2033, har Næringsforeningen  Haugalandet, i samarbeid med Regionrådet og Rogaland fylkeskommune, engasjert Prognosesenteret AS til å gjennomføre en konsekvensutredning av Rogfast-forbindelsen, for bosetting og næringsutvikling Rogaland.

Utredningen vil baseres på flere ulike undersøkelser og kilder. For å få et best mulig grunnlag for å forstå hvilke effekter Rogfast vil få for næringslivet i Rogaland, håper vi at så mange som mulig vil delta i undersøkelsen.

Vi inviterer derfor foretak og bedrifter på Haugalandet til å delta, og dermed fange opp hvordan dere vurderer effektene av den nye fastlandsforbindelsen mellom nord- og sørfylket.
Undersøkelsen vil utgjøre et viktig grunnlag for å jobbe for en positiv næringsutvikling i regionen.

Trykk på lenken under for å registrere deg som deltager i undersøkelsen: https://survey.euro.confirmit.com/wix/p757160279469.aspx
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund