Døgnovervåking fanget opp svindelforsøk

31.03.2022
Thomas Flagtvedt, kommersiell direktør for cybersikkerhet i EMP Secure
EMP Secures overvåking sørget for skadebegrensning hos NorDan
De kan slå til når som helst, og gjerne på natten. Datakriminalitet blir mer og mer vanlig, og når hackerne lykkes kan det koste enormt med ressurser. Nylig publiserte Næringsforeningen en sak om Malermester Emberland som hadde blitt rammet, men de er dessverre ikke alene.

Dagens Næringsliv skrev nylig om dør- og vindusprodusenten NorDan (+sak), som hadde fått hele passorddatabasen hentet ut midt på natten 12. januar i år. Den døgnbemannede overvåkingen hos EMP Secure fanget opp det som var i ferd med å skje, og sørget derfor for verdifull skadebegrensning.

– 24/7-overvåking viste seg å være svært viktig i dette tilfellet. NorDan sier kostnadene for arbeidet tilknyttet hendelsen ble på noen millioner, men det hadde blitt betydelig verre om produksjonen hadde stanset opp, sier Thomas Flagtvedt, kommersiell direktør for cybersikkerhet i EMP Secure.

Rammer på tvers
Det er et taktskifte i cyberdomenet. Cyberoperasjoner rammer i økende grad flere mål samtidig på tvers av sektorer. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har siden 2019 observert en tredobling i antall cyberhendelser som får alvorlige konsekvenser for virksomheter i Norge.

– Hensikten er ofte økonomisk vinning, men det kan også være politisk motivert, eller at de rett og slett vil utøve hærverk, sier han.
Flagtvedt forteller at de aller fleste forsøk blir stoppet av god beskyttelse og overvåking, men at det også er mange vellykkede forsøk.

– Alle trenger en plan for datasikkerhet. Det er nok enkelte mindre bedrifter som tenker at det ikke er behov for dette hos dem, men det er bare til de blir utsatt for et angrep, forklarer Flagtvedt.

Han presiserer at sikkerhetsnivået ikke trenger å være likt for alle, men anbefaler å rådføre seg med sikkerhetsleverandøren for å finne rett nivå.

– Heldigvis har bevisstheten rundt sikkerhet blitt høyere blant de aller fleste bedrifter den siste tiden, avslutter han.

Om EMP Secure
EMP Secure, en del av Hatteland-konsernet, er en IT- og sikkerhetsleverandør med lang erfaring. Hovedfokus innen IT-sikkerhet er å ligge i forkant og jobbe preventivt for å unngå datainnbrudd, men de håndterer også hendelser og bistår med rådgivning. Flere ansatte i selskapet har blant annet bakgrunn fra Forsvaret og Politiet, og de har et sikkerhetsteam som overvåker kundenes IT-tjenester døgnet rundt, hele året. Teamet jobber tett med nasjonale myndigheter og de største sikkerhetsaktørene i markedet.
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund