Edda Wind bestiller ytterligere to skip

15.03.2021
 ...og forbereder seg på notering av selskapet
Edda Wind bestiller to "Commissioning Service Operation Vessels" (CSOV) i tillegg til de fire skipene selskapet allerede har under konstruksjon. Alle fartøyene er spesialdesignet for serviceoperasjoner for konstruksjon og drift av offshore vindturbiner. Alle de seks fartøyene forberedes for installasjon av nullutslippsteknologi. Som følge av selskapets vekst, er det besluttet å starte en prosess med å notere Edda Wind på Euronext Growth. Det kommer frem i en pressemelding.

Edda Wind har solid erfaring og har operert i havvind-segmentet siden 2015. Selskapet vil ha en flåte på åtte fartøy, inkludert de to siste nybyggene, hvorav fire har langsiktige kontrakter med nøkkelklienter som Ørsted, Vestas og Ocean Breeze. Edda Wind har opsjoner med verftet om å bygge flere skip.

-Bestillingen av ytterligere to spesialbygde CSOVer vil styrke Edda Winds ledende posisjon innen havvind. Det forventes enorm vekst i offshore vindmarkedet de neste tiårene, og Edda Wind har til hensikt å være en verdensledende leverandør i dette segmentet, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.

Basert på forventet vekst av selskapet, har styret besluttet å invitere investorer til å delta i utviklingen av Edda Wind og starte en prosess med å notere selskapet på Euronext Growth. De to eierne, Østensjø og Wilhelmsen, erkjenner begge Edda Winds store potensiale.

-Vi mener det er riktig tidspunkt å starte en prosess med notering av Edda Wind, sier Håvard Framnes, styreleder i Edda Wind.

-I løpet av det neste tiåret vil verdens behov for fornybar energi, herunder havvind, se eksponentiell vekst. Med våre ambisjoner vil denne reisen kreve betydelige investeringer for å utnytte markedsmulighetene vi ser foran oss.


Om fartøyene


Nybyggene skal bygges på Astilleros Gondan i Spania, med en planlagt levering i 2023 og 2024. Østensjø gruppen har et langt og godt forhold til Gondan. Disse to CSOVene blir fartøy nummer 16 og 17 bygget ved verftet for Østensjø. I tillegg bygges det to Service Operation Vessels (SOV) ved Astilleros Balenciaga, også i Spania.

-Det er avgjørende å kunne levere kvalitetsfartøy med sikre leveringstider i havvindsegmentet. Vi er veldig glade for å ha Gondan som byggeverft for disse skipene, i tillegg til fartøyene de allerede bygger for Edda Wind. Vi kjenner godt til deres evner, og verftet har vist seg å levere den standarden vi og kundene våre etterspør innen avtalte tidsfrister, sier Walland.

De 89,3 meter lange fartøyene skal fungere som moderskip for vindturbinteknikere både under konstruksjon og for vedlikehold av vindparkene. Skipene vil ha komfortable lugarer og fellesarealer av høy standard med plass til opptil 97 teknikere og et mannskap på 23. For å gi gode arbeidsforhold er fartøyene utstyrt med systemer for å redusere skipsbevegelser i ordinær operasjon og i forbindelse med gangvei-/kranoperasjoner spesielt, såkalt “rullereduksjons- “og “anti-krengesystem“. Det bevegelseskompenserte gangveissystemet med en justerbar pidestall vil sørge for en sikker og optimal gangforbindelse mellom skip og vindturbinene, selv under tøffe værforhold. Designet er optimalisert for en effektiv operasjon for turbinteknikerne.

-Hovedmålet for design har vært å bygge de mest miljøvennlige fartøyene uten at det skal gå på bekostning av operasjonell kapasitet. Skipene er designet for å redusere utslipp av klimagasser betydelig. De blir også klargjort for nullutslippsteknologi. Teknologien er basert på “Liquid Organic Hydrogen Carrier“ (LOHC), som vil sikre en sikker og effektiv operasjon basert på hydrogen som energikilde. Vi er imidlertid avhengige av støtte fra norske myndigheter for å kunne utvikle, bygge og optimalisere disse løsningene, sier Walland.
 
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund