En skivebom!

13.06.2023
Nedslående tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene med tanke på de nye innleiereglene. Bernt Jæger, adm.dir. i Næringsforeningen Haugalandet.
Næringsforeningens medlemsundersøkelse viser at de nye innleiereglene virker mot sin hensikt.
 
Nylig sendte Næringsforeningen Haugalandet sammen med kolleger fra næringsforeningene langs kysten av vestlandet ut en spørreundersøkelse til sine respektive medlemsbedrifter. Resultatene ble presentert for en samlet stortingsbenk fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Undersøkelsen gav følgende svar:

Nær halvparten av bedriftene som benytter seg av innleie oppgir at reglene vil føre til tapte arbeidsoppdrag og ca. 32 prosent mener ordningen betyr lavere lønnsomhet.

20 prosent av bedriftene mener at reglene vil føre til færre fast ansatte. 10 prosent mener reglene vil føre til flere fast ansatte. De fleste mener reglene gir ingen endring. 56 prosent oppgir at de nye innleiereglene vil medføre økt byråkrati og merarbeid.

42 prosent av bedriftene mener reglene vil bremse grønn omstilling. Kun 3 prosent mener innleiereglene vil framskynde det grønne skiftet

-Undersøkelsen viser i klar tekst at de nye innleiereglene er en skivebom. Nær halvparten av bedriftene i undersøkelsen (se graf i bunn av saken)svarer at dette vil føre til tapte oppdrag, og langt lavere lønnsomhet.
En begrunnelse for å innføre det nye reglementet var at det ville bli flere faste ansatte. Her svarer de fleste at reglene gir ingen endring, men over halvparten oppgir at de nye innleiereglene vil medføre økt byråkrati og merarbeid. Vi har også grunn til å frykte at de nye reglene gjør det vanskeligere for de som er fast ansatt i et bemanningsselskap og beholde jobben. Dermed oppnås det motsatte av det som formodentlig er hensikten, nemlig at flere får fast ansettelse i bedriften de jobber i, sier adm.dir. i Næringsforeningen Bernt Jæger.

Bedriften Karmsund Contracting har utleie av arbeidskraft som ett av sine virksomhetsområder, og leier ut arbeidskraft til industriaktører som Aibel, Aker Solutions og Karmøy Winch. I tillegg bruker de også denne arbeidskraften i eget søsterselskap, Karmsund Servicebase. Marie Aanensen er en av eierne av familiebedriften, og er oppgitt over de nye reglene.

-Vi kan bekrefte det som Næringsforeningen hevder; De nye innleiereglene vil etter vår mening føre til at færre kommer inn i fast jobb. Via vårt utleiefirma Karmsund Contracting bidrar vi til at flere personer med hull i cv eller andre utfordringer får en mulighet til å starte et sted, og utvikle kompetansen sammen med oss. Vi er på en måte en viktig mellomfase mellom NAV og en fast ansettelse. Vi hjelper også ungdom som enten er skolelei eller rett og slett praktiske, men ikke så sterke teoretisk til å komme seg ut i arbeid. Hele 25 % av de vi leier ut ender opp med en fast ansettelse hos en annen arbeidsgiver. Uten denne muligheten ville flere av disse folkene aldri fått vist hva de duger til ovenfor industrien, sier Aanensen.

Bilde under. Marie Aanensen. Karmsund Group. Arkivbilde.

Graf under. Dette svarte bedriftene på hvilke konsekvenser reglene får.

Om undersøkelsen:
Gjennomført av næringsforeningene i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.
243 bedrifter som har bekreftet at de benytter seg av innleid arbeidskraft danner grunnlaget for svarene.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund