Endelig bestemt at det blir nybygg

14.05.2024
Etter nærmere ti år med arbeid, er det endelig bestemt at det blir nybygg på campus Haugesund, HVL. Foto: HVL/Falkeblikk.
-En god og riktig satsing for Høgskulen på Vestlandet (HVL) sier styreleder Arvid Hallén.
Det enstemmige høgskolestyret ga i dag grønt lys for et nybygg ved campus Haugesund, noe som markerer en positiv utvikling for Høgskulen på Vestlandet (HVL) i regionen, ifølge styreleder Arvid Hallén.

Mandag ettermiddag ble det avholdt et ekstraordinært digitalt styremøte, der saken om nybygget og ombygging av eksisterende bygg i Haugesund sto på dagsorden. Etter å ha bedt om ytterligere økonomiske avklaringer, ble saken lagt frem for styret i dag.

Saksutredningen viser at utbyggingen vil medføre en økning i husleiekostnadene, men samtidig vil nybygget styrke den faglige virksomheten og bidra til økte inntekter.

-Selv om vi befinner oss i en tid med strammere økonomiske rammer, er styret tydelig på at dette er en god og riktig satsing. Vår campus i Haugesund er i positiv utvikling og har potensial til å øke aktiviteten, sier Hallén ifølge nettsidene til HVL.

Beslutningen i dag bidrar til å styrke HVLs arbeid mot å bli et universitet, og Hallén fremhever det som et positivt løft som har vært et resultat av aktiv deltakelse fra ansatte, studenter og samarbeidspartnere.

Han understreker at satsingen i Haugesund må sees i en helhetlig sammenheng med utviklingen av alle fem campus og behovet for å styrke økonomien og sikre strategisk handlingsrom for fremtiden.

Styrets beslutning innebærer at rektor Gunnar Yttri får fullmakt til å signere husleieavtalen med Statsbygg for nybygget i Haugesund og ombyggingen av eksisterende bygg i tråd med de økonomiske beregningene som er presentert.

-Det var viktig å få en beslutning i dag for å holde fart i arbeidet. Tidsplanen for nybygget er stram, legger Hallén til.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund