Energisk næringsminister møtte næringslivet

26.02.2024
En engasjert næringsminister Jan Christian Vestre takket for mange gode innspill og spørsmål.
Klar på at flytende havvind kommer og Haugalandet blir episenter for industrieventyret.
Næringsforeningen Haugalandet og næringsminister Jan Christian Vestre inviterte sist fredag næringslivet i regionen til innspill, dialog og spørsmål. Tema som ble belyst var blant annet kompetanse, uteforskap, skatt, kraft og krafttilgang, omstilling, havvind, NTP, utredning av kjernekraft, merkevaren "Made in Norway" og ulike rammebetingelser.

En opplagt og energisk Jan Chrisitian Vestre sa i sin innledning at Norge har de aller største forutsetningenen for å lykkes med havvind, og det er et enormt potensiale langs hele kysten. Han var tydelig på at Norge skal være en stor havvindnasjon innen 2030 og at dette kommer til å bli det største industriprosjektet i landet på mange tiår.

Nasjonal transportplan (NTP) er også svært viktig for regionen, og næringsministeren ble utfordret blant annet på Hordfast og om dette prosjektet kommer i første periode av NTP-en som blir lagt frem før påske. Her kunne ikke Vestre gi garantier for noe, men både statsministeren og næringsministeren har vært tydelige på at dersom Norge skal lykkes, må Vestlandet lykkes. Et bredt næringsliv og næringsforeninger her vest har gått sammen om et opprop om at Hordfast er det viktigste prosjektet for å knytte Vestlandet sammen og må prioriteres i NTP.

Eierbeskatningen var noe flere av de oppmøtte ville lufte med næringministeren. Her var Vestre tydelig på at regjeringen ikke kom til å gjøre noe med denne type skatt. Når det gjaldt ulike rammebetingelser var Vestre enig med de som mente at det er for mye byrder og byråkrati for næringslivet. Han understreket at dette jobber regjeringen med og målet er å redusere kostnader knyttet til rapporter og skjema med 11 milliarder kroner.

Tilbakemeldingene fra de som var til stede denne fredag morgenen, var at de satte pris på at ministeren tok seg tid til inspill, spørsmål og dialog. Direkte kontakt er alltid bra. Vestre takket alle som var til stede for mange gode spørsmål og nyttige innspill som han tar med seg i sitt videre arbeid.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund