Fikk grønt lys av Tina Bru

01.06.2021
Testsenteret utenfor Karmøy gjør seg klar til å utvide kapasiteten
METcentre, et testsenter for flytende havvind turbiner, på utsiden av Karmøy ønsker å utvide kapasiteten. Da trenger de areal.

I følge en pressemelding fra testsentere er det snakk om en søknad på et område på 21 kvadratkilometer. Turbinene i testområdet skal ha 1,5 kilometer mellom seg.

Bortsett fra en aktsomhetssone på 50 meter, så skal ikke turbinene være til hinder for trafikken i området, heter det i en pressemelding.

Daglig leder ved METcentre, Arvid Nesse forklarer hvorfor de har et behov for mer kapasitet:

-Nettkapasiteten på land er 70 megawatt, men vi ønsker å ha høyere kapasitet på noen av disse turbinene. I 2022 venter vi på at Flagship også skal komme for å teste teknologien. Denne turbinen samarbeider blant annet med spanske Iberdrola og norske Dr. Techn. Olav Olsen. Flagship skal ha en kapasitet på rundt ti megawatt, og skal redusere kostnadene per megawatt med 40–60 euro, fortsetter Nesse.

-I tillegg har vi avtale med det svenske energiselskapet Hexicon og andre aktører som enda ikke er kunngjort, så det er mye på gang utenfor Karmøy om vi får den endelige konsesjonen i havn nå til å utvide området, sier Nesse.

Hva er neste steg?

I utgangspunktet må havområdet bli åpnet av Kongen i statsråd for at noen skal kunne søke om konsesjoner for havvind. Før en slik åpning er det krav om konsekvensutredning og høring. Men havenergiloven åpner for at departementet kan gjøre unntak, blant annet for testprosjekt med enkeltstående innretninger med avgrenset levetid. Olje- og energiminister Tina Bru vurderer det slik at utvidelsen Metcentre ønsker seg, er et slikt unntak.

Dermed kan senteret gå direkte til NVE med konsesjonssøknaden.

– Metcentre har utviklet seg til å bli verdensledende. Det at de nå får søke om utvidelse gjør at vi kan holde oppe Norges ledende posisjon innen flytende havvind, sier olje- og energiminister Tina Bru til E24

– Formålet med satsingen er at vi kan bygge opp en ny leverandørindustri i Norge. Vi vet allerede at vi har bedrifter som kan levere store deler av verdikjeden, og vi vet at pilotprosjekt skaper ringvirkninger lokalt og gir nyttig erfaring for norske bedrifter, sier hun.

 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund