Fornøyd med valget?

14.09.2023
Hva mener næringslivsledere i Karmøy og Haugesund om valget 2023? Sjekk her…:

Randi Kvaløy, bor i Haugesund, driver næring i Karmøy

Ble valgutfallet i din kommune slik du hadde håpet?
Jeg er fornøyd med utfallet, men jeg skulle gjerne sett at høyresiden fikk et enda større flertall for å få bedre gjennomslag for sin politikk.
 
Er det egentlig noen forskjell for deg som driver næring om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret?
Ja, jeg forventer en mer næringsvennlig politikk med borgerlig flertall.  Jeg håper og tror også på bedre rammebetingelser for de som driver næringsvirksomhet om Høyre sitter ved roret.
 
Hva frykter du mest i neste fireårsperiode?
Det er svært krevende tider både for næringslivet og privathusholdninger.
Jeg tror mange næringer vil få utfordringer med å drive lønnsomt fremover. Det vil kreve ekstra mye av politikerne å legge til rette for at det fortsatt er mulig å skape arbeidsplasser og drive lønnsomt. For privathusholdninger frykter jeg at de som har lite, får det enda tøffere. Dette må politikerne ta på alvor og prioritere.
 
.. og hva håper du mest på…?
 Jeg håper at partiene leverer på det de har lovet i valgkampen.  Jeg har også et ønske om at partiene fremsnakker hverandre i større grad og at de kan være enige i viktige saker på kryss av politiske skillelinjer.Ann Helen Hystad, næringsdrivende i Karmøy og internasjonalt

Ble valgutfallet i din kommune slik du hadde håpet?
Det gjenstår å se når en har kommet til enighet om hvem som overtar ordførerkjedet. Forventer at det er flertallet som får råde.

Er det egentlig noen forskjell for deg som driver næring om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret? 
En får da virkelig håpe at det blir forskjell for næringen med borgerlig flertall, ellers kan en jo miste helt troen på å gå til valg.

Hva frykter du mest i neste fireårsperiode?
Frykter mest er at det ikke skjer noen vesentlige forandringer for næringen og at det meste går som før, selv med borgerlig flertall.

.. og hva håper du mest på…?
Håper mest på er at formueskatten på arbeidende kapital fjernes helt slik at jeg ikke må flytte fra landet for å sikre arbeidsplassene. Jan Audun Lutro, bor i Haugesund, driver næring i hele regionen

Ble valgutfallet i din kommune slik du hadde håpet?
Ja det gikk som vi håpet på. Byen trenger en litt annen retning fremover.

Er det egentlig noen forskjell for deg som driver næring om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret?
Helt klart, innenfor arealpolitikken spesielt

Hva frykter du mest i neste fireårsperiode?
At det er for liten tid til å få gjennomført de tyngre endringene i det politiske arbeidet, samt om det blir for mange hestehandler som hindrer de størstes utførelse etter valgprogrammet.

.. og hva håper du mest på…?
At det nye regimet får gjennomslag for arealpolitikken sin. Det vil gagne Haugesund i uoverskuelig fremtid.Frode Styve, bor i Haugesund, driver næring i hele regionen

Ble valgutfallet i din kommune slik du hadde håpet?
Som forventet basert på meningsmålingene en så i forkant. Valget ble nok i mindre grad preget av lokale forhold. Det blir fort fokus på rikspolitikk. Når det er sagt var det vel heller ikke de store lokale sakene som hadde potensial til å skape rabalder?

Er det egentlig noen forskjell for deg som driver næring om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret?
Om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret tror jeg har liten betydning - om de er store nok og ikke blir "dratt i alle retninger" av de partier som de samarbeider med. Og lokalt er nok forskjellene enda mindre.

Hva frykter du mest i neste fireårsperiode?
Tror vi har lite å frykte. Det er nok fornuftige og oppegående folk som er valgt. Flott at de engasjerer seg og er villige til å yte en innsats for sine lokalsamfunn.

.. og hva håper du mest på…?
At de sammen, uavhengig av kommunegrenser, arbeider på lag med næringslivet for å styrke regionen. At de ser viktigheten å ha et sterkt næringsliv med gode rammevilkår. Vekst og attraktive arbeidsplasser er viktig for å få flere til å bosette seg her.  Der er historikk og bred kompetanse i regionens næringsliv; tungindustri, maritime- og marine næringer, olje og gass, kraftproduksjon og kraftoverføring, it, handel og reiseliv, bank og finans. Dette åpner for unike muligheter med de utfordringer Norge og Europa står overfor. Skal en være i nærheten av å nå de klimamål som er satt må en yte en enorm innsats mot 2030 og 2050. Få regioner er vel bedre posisjonert?  Kjell Spanne, bor i Karmøy, driver næring i hele regionen/landet

Ble valgutfallet i din kommune slik du hadde håpet?
Ja, vi er fornøyd med at det borgerlige flertallet nå overtar.
 
Er det egentlig noen forskjell for deg som driver næring om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret?

Vi mener det en stor forskjell, og til det beste for vår næring at de borgerlige nå overtar. Vi peker her mest på muligheter for mindre byråkrati, og mer forståelse for og forutsigbare rammebetingelser for privat næringsliv.
 
Hva frykter du mest i neste fireårsperiode?
Forverring av det lokale næringslivet grunnet svak lokal politisk gjennomslagskraft.
 
.. og hva håper du mest på…?
Stabile arbeids- og markedsforhold for byggebransjen, og en offensiv tilrettelegging for økt nybygging.. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund